"zastępca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zastępca" po polsku

zastępca

rzeczownik
 1. deputy ***
  • zastępca (osoby wyższej rangą) [COUNTABLE]
   worker who replaces the head of the team, department or other business unit and has the same authority
   He had his business ran by a deputy while he was gone. (Zastępca zajmował się jego przedsiębiorstwem kiedy on wyjechał.)
   The boss is out of town and I, as his deputy, have to take care of the company. (Szef jest poza miastem i ja, jako jego zastępca, muszę zająć się firmą.)
 2. lieutenant , ** , Lieut (skrót) , Lt (skrót) , także: looey slang , także: looie slang
  • zastępca, asystent [COUNTABLE]
   My trusted lieutenant will answer any of your questions. (Mój zaufany asystent odpowie na każde wasze pytanie.)
 3. proxy
  • zastępca, zastępstwo formal
   I can't go to the meeting, but my proxy will come. (Nie mogę się pojawić na spotkaniu, ale wyślę mojego zastępcę.)
 4. stand-in
  • zastępca (np. w pracy)
 5. alternate , *
 6. number two *
  • numer dwa, zastępca [UNCOUNTABLE]
   I ordered my number two to take over my responsibilities while I'm away. (Rozkazałem mojemu zastępcy, żeby przejął moje obowiązki, kiedy mnie nie będzie.)
 7. vicegerent
 8. locum tenens
 9. locum   British English
 10. placeholder
  • zastępca (osoba tymczasowo pełniąca czyjąś funkcję) [COUNTABLE]
przymiotnik
 1. assistant **
 2. associate **
  • zastępca (dla osoby wyższej rangą)
   The director is not here, but you can speak with the associate director. (Dyrektora tu nie ma, ale może pan porozmawiać z zastępcą dyrektora.)
   W języku angielskim w tym kontekście słowo "associate" to przymiotnik, natomiast w polskim - rzeczownik.
   link synonim: assistant
 3. asst. (skrót) , asst (skrót)

Powiązane zwroty — "zastępca"

czasownik
inne
phrasal verb
inne
idiom
przymiotnik
zastępczy = makeshift +5 znaczeń
niezastąpiony = indispensable +1 znaczenie
rzeczownik

powered by  eTutor logo