"spell somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "spell somebody" po angielsku

spell somebody **

 1. zastępować kogoś (np. w pracy) American English
  Could you spell me at work this Friday? (Czy mógłbyś zastąpić mnie w pracy w ten piątek?)
  He's spelling Ann at work. (On zastępuje Annę w pracy.)
czasownik
Formy nieregularne: past tense (British English)  spelt, past participle (British English)  spelt, past tense (American English)  spelled, past participle (American English)  spelled
 1. literować, przeliterować (w mowie lub piśmie) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  Could you spell that, please? (Mógłbyś to przeliterować, proszę?)
  How do you spell "comfortable"? (Jak się pisze "comfortable"?)
  Could you spell your name again? (Czy mógłbyś ponownie przeliterować swoje nazwisko?)
 2. czytać się [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  How do you spell the word "pneumonia"? (Jak czyta się słowa "pneumonia"?)
  He didn't know how to spell the French word. (On nie wiedział jak czyta się to francuskie słowo.)
 3. zwiastować, zapowiadać [TRANSITIVE]
  The clouds spelled a storm. (Chmury zapowiadały burzę.)
  The music spelled something bad. (Muzyka zapowiadała coś złego.)
  These change spell the end of the world as we know it. (Te zmiany zwiastują koniec świata, jaki znamy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. zaklęcie, urok [COUNTABLE]
  The wizard cast a spell on the princess. (Czarodziej rzucił czar na księżniczkę.)
  He put a spell on me. (On rzucił na mnie urok.)
  link synonim: charm
 2. okres (zazwyczaj krótki czas, gdy coś miało miejsce) [COUNTABLE]
  It was a short spell of my life, I don't want to talk about it. (To był krótki okres w moim życiu, nie chcę o tym rozmawiać.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "spell somebody"

phrasal verb
rzeczownik
Zobacz także: misspellrespell

powered by  eTutor logo