"zwiastować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwiastować" po polsku — Słownik angielsko-polski

zwiastować

czasownik
 1. herald *
  • ogłaszać, zwiastować
   The Agreement is not perfect but does herald some serious progress. (Umowa nie jest idealna, ale faktycznie zwiastuje ważne postępy.)
 2. spell **
  • zwiastować, zapowiadać [TRANSITIVE]
   The clouds spelled a storm. (Chmury zapowiadały burzę.)
   The music spelled something bad. (Muzyka zapowiadała coś złego.)
 3. omen
 4. foreshadow
 5. presage
 6. portend
 7. annunciate  
 8. forerun
 9. pretype
 10. auspicate