BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"asystent" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "asystent" po polsku

asystent

Mobile Clinical Assistant and the aide who makes his
rzeczownik
 1. assistant **
 2. aide **
  • asystent, pomocnik, doradca (bliski współpracownik ważnej osoby, np. polityka) [COUNTABLE]
   Some of his former aides have gone on to public office. (Niektórzy z jego byłych pomocników teraz pracują w urzędzie publicznym.)
 3. helper
  • pomocnik, asystent
   You'll be my special helper. (Będziesz moim specjalnym pomocnikiem.)
 4. lieutenant , ** , Lieut (skrót) , Lt (skrót) , także: looey slang , także: looie slang
  • zastępca, asystent [COUNTABLE]
   My trusted lieutenant will answer any of your questions. (Mój zaufany asystent odpowie na każde wasze pytanie.)
 5. subsidiary *
 6. tutor *   American English [COUNTABLE]
  To become an assistant professor in an American university, first, I need to become a tutor and then an instructor. (Aby zostać adiunktem na amerykańskim uniwersytecie, najpierw muszę zostać asystentem, a potem wykładowcą.)
  Stanowisko to funkcjonuje na niektórych uniwersytetach w USA. Jest to osoba, która w hierarchii zajmuje najniższą pozycję zaraz za wykładowcą (ang. "instructor").
 7. sidekick
 8. personal assistant , PA (skrót)
 9. right-hand man
 10. graduate assistant
 11. assistant to someone
  • asystent (np. kierownika, prezesa, dyrektora, itd.) [COUNTABLE]
   I was once an assistant to the bank president. (Byłem kiedyś asystentem prezesa banku.)
   link synonim: secretary
 12. man Friday

"asystent" — Słownik kolokacji angielskich

personal assistant kolokacja
 1. personal przymiotnik + assistant rzeczownik = asystent, asystentka
  Bardzo silna kolokacja

  The work of a personal assistant isn't always full time.

right-hand man kolokacja
 1. right-hand przymiotnik + man rzeczownik = asystent, prawa ręka
  Bardzo silna kolokacja

  Even his right-hand man for more than 20 years was fooled.

  Podobne kolokacje:
graduate assistant kolokacja
 1. graduate rzeczownik + assistant rzeczownik = asystent (stanowisko na uczelni)
  Luźna kolokacja

  Following graduation he remained with the program as a defensive graduate assistant.

powered by  eTutor logo