ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"graduate student" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "graduate student" po angielsku

rzeczownik
  1. słuchacz studium podyplomowego, magistrant, student studiów magisterskich, doktorant, student studiów doktoranckich [policzalny]
    My son is a graduate, I'm so proud of him. (Mój syn jest studentem studiów magisterskich, jestem z niego taki dumny.)
    I'm so proud of my son - he's a graduate. (Jestem taki dumny z mojego syna - jest słuchaczem studium podyplomowego.)
    I'm a graduate at our local university. (Jestem magistrantem na naszym lokalnym uniwersytecie.)
    student, który uzyskał dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i kontynuuje naukę

"graduate student" — Słownik kolokacji angielskich

graduate student kolokacja
  1. At first she saw nothing in the short graduate student.