PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"doradca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "doradca" po polsku

doradca

and the aide who makes his
rzeczownik
 1. adviser ** , advisor *
  • doradca, doradczyni, konsultant, konsultantka, konsyliarz [policzalny]
   My advisor told me not to sign that document until I consult it with my lawyer. (Mój doradca powiedział mi, aby nie podpisywać tego dokumentu, dopóki nie skonsultuję tego z moim prawnikiem.)
   You can always ask our adviser for help. (Zawsze możesz poprosić naszego konsultanta o pomoc.)
   He's a good advisor - I don't know what I would do without him. (On jest dobrym doradcą - nie wiem, co bym bez niego zrobił.)
 2. consultant ***
  • doradca, doradczyni, konsultant, konsultantka, konsyliarz [policzalny]
   an advisor
   His father is a business and tax consultant in Washington. (Jego ojciec jest konsultantem do spraw biznesu i podatków w Waszyngtonie.)
   If you can't make the decision on your own, ask our consultant for help. (Jeśli nie potrafisz sam podjąć decyzji, poproś o pomoc naszego konsultanta.)
 3. aide **
  • asystent, pomocnik, doradca (bliski współpracownik ważnej osoby, np. polityka) [policzalny]
   Some of his former aides have gone on to public office. (Niektórzy z jego byłych pomocników teraz pracują w urzędzie publicznym.)
 4. counsellor BrE , counselor AmE **   [policzalny]
 5. handler
  • doradca (asystent osoby na wysokim stanowisku)
   I thought my handler called you guys. (Myślałam, że mój doradca do was dzwonił.)
 6. informer , common informer  
 7. consultor

Powiązane zwroty — "doradca"

czasownik
doradzać = counsel +2 znaczenia
radzić sobie = do +4 znaczenia
rzeczownik
przymiotnik
doradczy = advisory +3 znaczenia
phrasal verb
radzić sobie = get along , get on +3 znaczenia
inne

powered by  eTutor logo