PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"fill" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "fill" po angielsku

fill ****

czasownik
 1. zapełniać, wypełniać (zajmować miejsce) [przechodni]
  A huge crowd filled the street. (Ogromny tłum wypełnił ulicę.)
  The lecture hall was filled with students. (Sala wykładowa była wypełniona studentami.)
  The house quickly filled with strange people. (Dom szybko napełnił się obcymi ludźmi.)
  link synonim: crowd
 2. wypełniać (np. o zapachu w pomieszczeniu) [przechodni]
  The room was filled with the scent of flowers. (Pokój był wypełniony zapachem kwiatów.)
  The smell of fresh strawberries filled the room. (Zapach świeżych truskawek wypełnił pokój.)
 3. wypełniać, spełniać (np. żądanie) [przechodni]
  Will you fill all of our demands? (Czy wypełnisz wszystkie nasze żądania?)
  link synonim: fulfill
 4. spędzać (czas na robieniu czegoś), wypełniać (czas czymś) [przechodni]
  I filled my time with reading. (Spędzałem czas na czytaniu.)
  Don't fill your time thinking of him. (Nie spędzaj czasu na myśleniu o nim.)
 5. obejmować, obsadzić, zajmować (stanowisko) [przechodni]
  She filled the post of the vice-principal. (Ona objęła stanowisko wicedyrektora.)
  I would like to fill the post of a senior salesman. (Chciałbym objąć stanowisko starszego sprzedawcy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. porcja [policzalny]
  link synonim: portion

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. napełniać (np. pojemnik), wypełniać się (czymś)
  Fill this jar with cold water. (Napełnij ten słoik zimną wodą.)
  The swimming pool filled up with water. (Basen wypełnił się wodą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. uzupełniać coś, wypełniać coś (np. formularz)
  to enter all necessary information
  I had to fill in five forms. (Musiałem uzupełnić pięć formularzy.)
  It is necessary to fill in this form, sir. (Wypełnienie tego formularza jest konieczne, proszę pana.)
 2. wypełniać coś, plombować czymś (np. dziurę), szpachlować coś (np. szczeliny)
  The dentist filled in a cavity in my tooth. (Dentysta wypełnił ubytek w moim zębie.)
  Fill the blanks with a proper word. (Uzupełnij luki odpowiednim słowem.)

Powiązane zwroty — "fill"

phrasal verb
przymiotnik
czasownik
inne
rzeczownik
idiom
kolokacje

podobne do "fill" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "fill" po polsku

rzeczownik