"przewodniczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przewodniczyć" po polsku — Słownik angielsko-polski

przewodniczyć

Are You a Group Leader?
czasownik
 1. chair ****
  • przewodniczyć, prowadzić (np. spotkanie) [TRANSITIVE]
   I chaired the meeting for the first time. (Przewodniczyłem spotkaniu pierwszy raz.)
   Being the president, you will chair the meeting. (Ponieważ jesteś prezesem, ty będziesz przewodniczył spotkaniu.)
 2. lead ***** , także: leadeth old-fashioned
  • kierować, prowadzić, przewodniczyć (np. na spotkaniu) [TRANSITIVE]
   Do you want to lead the staff meeting this week? (Czy chcesz przewodniczyć zebraniu personelu w tym tygodniu?)
   I think we've chosen the right person to lead the expedition. (Myślę, że wybraliśmy odpowiednią osobę do prowadzenia wyprawy.)
   I like to lead a conversation. (Lubię prowadzić rozmowę.)
   The teacher led a discussion about healthy lifestyle. (Nauczyciel poprowadził dyskusję na temat zdrowego stylu życia.)
 3. preside *
 4. gavel
  • przewodniczyć (np. posiedzeniu, spotkaniu)
 5. be in the chair
  • przewodniczyć (np. spotkaniu, panelowi dyskusyjnemu)
phrasal verb
 1. preside over something *
  • nadzorować coś, sprawować władzę nad, przewodniczyć (np. zebraniu), kierować (np. obradą)
   The person, who is supposed to preside over today's meeting, hasn't arrived yet. (Osoba, która ma przewodniczyć dzisiejszemu spotkaniu, jeszcze nie przybyła.)
 1. be in the chair , fill the chair