Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"chair" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "chair" po angielsku

chairman ***
chair ****

rzeczownik
 1. przewodnicząca, przewodniczący (np. komitetu, organizacji) [policzalny]
  He was appointed chairman of the committee. (On został mianowany przewodniczącym komitetu.)
  Who's the chairman of this organisation? (Kto jest przewodniczącym tej organizacji?)
  This decision has to be made by our chairman - where's he? (Ta decyzja musi zostać podjęta przez naszego przewodniczącego - gdzie on jest?)
  zobacz także: chairwoman
 2. prezes (np. firmy, korporacji)  BrE [policzalny]
  someone who is in charge of a company or organization, the highest ranking person on the board of directors
  My brother is a chairman of a big company. (Mój brat jest prezesem dużej firmy.)
  I got promoted and now I'm the chairman of that corporation. (Zostałem awansowany i teraz to ja jestem prezesem tej korporacji.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. sprawować funkcję przewodniczącego (np. komitetu, organizacji)
  Is there anyone who wants to chairman our organisation? (Czy jest ktoś, kto chce sprawować funkcję przewodniczącego naszej organizacji?)
  She should chairman our club since she founded it. (Ona powinna sprawować funkcję przewodniczącego naszego klubu, ponieważ to ona go założyła.)
 2. sprawować funkcję prezesa (np. firmy, korporacji)  BrE
  My son chairmans a big international company. (Mój syn sprawuje funkcję prezesa w dużej międzynarodowej firmie.)
  We need someone responsible to chairman this corporation. (Musimy znaleźć kogoś odpowiedzialnego, żeby sprawował funkcję prezesa w tej korporacji.)

chair ****

obrazek do "chair" po polsku
rzeczownik
 1. krzesło [policzalny]
  Do you have a chair handy? (Masz krzesło pod ręką?)
  He sat down on the chair. (On usiadł na krześle.)
 2. przewodniczący (np. rady nadzorczej, przedsiębiorstwa) [tylko liczba pojedyncza]
  John Smith is the chair of our board of directors. (John Smith jest przewodniczącym naszej rady nadzorczej.)
  I am the chair of our club. (Ja jestem przewodniczącym naszego klubu.)
  link synonim: chairperson
 3. katedra, profesura [policzalny]
  She accepted the chair 20 years ago. (Ona zaakceptowała profesurę 20 lat temu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przewodniczyć, prowadzić (np. spotkanie) [przechodni]
  I chaired the meeting for the first time. (Przewodniczyłem spotkaniu pierwszy raz.)
  Being the president, you will chair the meeting. (Ponieważ jesteś prezesem, ty będziesz przewodniczył spotkaniu.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "electric chair" po polsku WOC - Electric Chair
rzeczownik
 1. krzesło elektryczne
  We're trying to put a guilty man in the chair, where he belongs. (Próbujemy posadzić winnego na krześle elektrycznym, tam gdzie jego miejsce.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "chair"

rzeczownik
inne
przymiotnik
czasownik
be in the chair = przewodniczyć (np. spotkaniu, panelowi dyskusyjnemu)
kolokacje

podobne do "chair" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chair" po polsku

inne

powered by  eTutor logo