"katedra" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "katedra" po polsku

katedra

obrazek do "cathedral" po polsku
rzeczownik
 1. department ***** , faculty formal ***
  • wydział, katedra (na uczelni)
   I will have to discuss the matter with the head of our department. (Muszę przedyskutować tę sprawę z dyrektorem naszego wydziału.)
   My husband works in the department of our university. (Mój mąż pracuje na wydziale naszego uniwersytetu.)
 2. cathedral *   [COUNTABLE]
  St. Peter's Cathedral is the biggest one that I've seen. (Katedra Świętego Piotra jest największą, jaką widziałem.)
  I wish to get married in the cathedral. (Chcę wziąć ślub w katedrze.)
 3. chair ****
  • katedra, profesura [COUNTABLE]
   She accepted the chair 20 years ago. (Ona zaakceptowała profesurę 20 lat temu.)
 4. professorship , także: professoriat , także: professoriate
 5. academic department
  • katedra (jednostka organizacyjna uczelni)
 6. duomo
  • katedra (w szczególności włoska)
 7. minster
 8. personal chair
rzeczownik
 1. chair of something *

"katedra" — Słownik kolokacji angielskich

 1. academic przymiotnik + department rzeczownik = katedra (jednostka organizacyjna uczelni)
  Bardzo silna kolokacja

  A first approach to an entity model for an academic department of computer science is given in Figure 3.1.

personal chair kolokacja
 1. personal przymiotnik + chair rzeczownik = katedra (na uczelni)
  Luźna kolokacja

  He was given a personal chair in 1992, and retired in 2005.

powered by  eTutor logo