"sit in one's chair" — Słownik kolokacji angielskich

sit in one's chair kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): być obecnym czyjś krzesło
  1. sit czasownik + chair rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He sat and saw her sitting in the chair by the window.

    Podobne kolokacje:

podobne do "sit in one's chair" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sit in one's chair" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik