"preside over something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "preside over something" po angielsku — Słownik polsko-angielski

preside over something *

phrasal verb
  1. nadzorować coś, sprawować władzę nad, przewodniczyć (np. zebraniu), kierować (np. obradą)
    The person, who is supposed to preside over today's meeting, hasn't arrived yet. (Osoba, która ma przewodniczyć dzisiejszemu spotkaniu, jeszcze nie przybyła.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

preside over something *

czasownik
  1. przewodniczyć czemuś, przewodzić czemuś
    leading and being the supervisor of something