"sprawować władzę nad" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sprawować władzę nad" po polsku — Słownik angielsko-polski

sprawować władzę nad

phrasal verb
  1. preside over something *
    • nadzorować coś, sprawować władzę nad, przewodniczyć (np. zebraniu), kierować (np. obradą)
      The person, who is supposed to preside over today's meeting, hasn't arrived yet. (Osoba, która ma przewodniczyć dzisiejszemu spotkaniu, jeszcze nie przybyła.)
  1. govern somebody **  
    The government governs us. (Rząd sprawuje nad nami władzę.)
  2. rule over somebody