PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"nadzorować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadzorować coś" po polsku

The illusion of control
czasownik
 1. control *****
  • kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś) [przechodni]
   The plant manager must control every step of the production process. (Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
   I can't control my own children. (Nie panuję nad własnymi dziećmi.)
   link synonim: check
 2. oversee **
  • nadzorować (kogoś lub coś) [przechodni]
   to supervise something, to be in charge of something
   My friend oversees my every workout. (Mój przyjaciel nadzoruje każdy mój trening.)
 3. supervise *
 4. preside *
 5. overlook , **  
  I'm overlooking the school dance tomorrow. (Nadzoruję jutro szkolną potańcówkę.)
  My father will overlook our trip. (Mój ojciec będzie nadzorował naszą wycieczkę.)
 6. honcho AmE potocznie
 7. surveil

nadzorować coś

phrasal verb
 1. preside over something *

Powiązane zwroty — "nadzorować coś"

rzeczownik
nadzór = control +11 znaczeń
nadzorca = supervisor +6 znaczeń
nadzorowanie = supervising +4 znaczenia
przymiotnik