"nadzorować coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadzorować coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

The illusion of control
czasownik
 1. control *****
  • kontrolować, nadzorować, panować (nad czymś, nad kimś) [TRANSITIVE]
   The plant manager must control every step of the production process. (Menedżer fabryki musi kontrolować każdy etap przebiegu produkcji.)
   I can't control my own children. (Nie panuję nad własnymi dziećmi.)
   link synonim: check
 2. oversee **   [TRANSITIVE]
  to supervise something, to be in charge of something
  My friend oversees my every workout. (Mój przyjaciel nadzoruje każdy mój trening.)
 3. supervise *
 4. preside *
 5. overlook , **  
  I'm overlooking the school dance tomorrow. (Nadzoruję jutro szkolną potańcówkę.)
  My father will overlook our trip. (Mój ojciec będzie nadzorował naszą wycieczkę.)
 6. honcho American English informal
 7. surveil

nadzorować coś

phrasal verb
 1. preside over something *
  • nadzorować coś, sprawować władzę nad, przewodniczyć (np. zebraniu), kierować (np. obradą)
   The person, who is supposed to preside over today's meeting, hasn't arrived yet. (Osoba, która ma przewodniczyć dzisiejszemu spotkaniu, jeszcze nie przybyła.)

Powiązane zwroty — "nadzorować coś"

rzeczownik
nadzór = control +11 znaczeń
nadzorca = supervisor +6 znaczeń
nadzorowanie = supervising +4 znaczenia
przymiotnik