Kurs TRAVEL ENGLISH -30%Zadbaj o angielski przed podróżąSPRAWDŹ >>

"pilnować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pilnować" po polsku

phrasal verb
 1. account for somebody ***

pilnować

czasownik
 1. guard , ****
  • pilnować (np. więźnia) [przechodni]
   You've got to stay here and guard the camp. (Musisz tu zostać i pilnować obozowiska.)
   You didn't guard the prisoner so he escaped. (Nie pilnowałeś więźnia, więc uciekł.)
 2. watch , *****
  • pilnować (np. dzieci) [przechodni]
   You're not responsible enough to watch my children. (Nie jesteś wystarczająco odpowiedzialny, aby pilnować moich dzieci.)
   I have to go shopping, can you watch the children? (Muszę iść na zakupy, czy możesz popilnować dzieci?)
 3. supervise *
  • nadzorować (coś), pilnować (kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
   to oversee and monitor
   The teacher supervised three classes during the lunch break. (Nauczyciel pilnował trzech klas podczas przerwy obiadowej.)
 4. stand watch
 5. keep *****
  • ochraniać, pilnować, strzec oficjalnie [przechodni]
   Your data is well kept. (Twoje dane są dokładnie chronione.)
   The celebrity claims she keeps her privacy, but she stars in a reality show. (Celebrytka twierdzi, że chroni swoją prywatność, ale występuje w reality show.)
 1. keep a lookout , be on the lookout
phrasal verb
 1. tend to something ****
 1. keep a firm hand on something

"pilnować" — Słownik kolokacji angielskich

stand watch kolokacja
 1. stand czasownik + watch rzeczownik = stać na straży, stać na warcie, pilnować
  Bardzo silna kolokacja

  I will go with you myself, and stand watch outside your door.

keep a lookout kolokacja
 1. keep czasownik + lookout rzeczownik = pilnować, obserwować w celu znalezienia lub uniknięcia czegoś (przez policję)
  Zwykła kolokacja

  I want you to go up there and keep a lookout.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo