"pilnować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pilnować" po polsku — Słownik angielsko-polski

pilnować

czasownik
 1. guard ****
  • pilnować (np. więźnia) [TRANSITIVE]
   You've got to stay here and guard the camp. (Musisz tu zostać i pilnować obozowiska.)
   You didn't guard the prisoner so he escaped. (Nie pilnowałeś więźnia, więc uciekł.)
 2. watch *****
  • pilnować (np. dzieci) [TRANSITIVE]
   You're not responsible enough to watch my children. (Nie jesteś wystarczająco odpowiedzialny, aby pilnować moich dzieci.)
   I have to go shopping, can you watch the children? (Muszę iść na zakupy, czy możesz popilnować dzieci?)
 3. supervise *
 4. keep *****
  • ochraniać, pilnować, strzec formal [TRANSITIVE]
   Your data is well kept. (Twoje dane są dokładnie chronione.)
   The celebrity claims she keeps her privacy, but she stars in a reality show. (Celebrytka twierdzi, że chroni swoją prywatność, ale występuje w reality show.)
 5. keep a lookout  
 1. account for somebody ***
phrasal verb
 1. tend to something ****

"pilnować" — Słownik kolokacji angielskich

keep a lookout kolokacja
 1. keep czasownik + lookout rzeczownik = pilnować
  Zwykła kolokacja

  I want you to go up there and keep a lookout.

  Podobne kolokacje: