TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"nadzorca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nadzorca" po polsku

nadzorca

obrazek do "supervisor" po polsku Role of a Supervisor
rzeczownik
 1. supervisor **
  • nadzorca, nadzorczyni, kierownik, kierowniczka, przełożony, przełożona [policzalny]
   a boss who oversees the work of subordinates
   If you have any questions, please see your supervisor or call the office. (Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się proszę ze swoim kierownikiem lub zadzwoń do biura.)
   He's our direct supervisor. (On jest naszym bezpośrednim przełożonym.)
   She doesn't like her supervisor. (Ona nie lubi swojego kierownika.)
 2. caretaker BrE , janitor AmE , także: superintendent AmE *
  • dozorca, woźny, nadzorca (budynku)
   Being a janitor is a good job if you're a writer. (Bycie dozorcą jest dobrą pracą, jeżeli jesteś pisarzem.)
   I got a job at the medical center, practically a janitor. (Dostałem pracę w centrum medycznym, właściwie to jako dozorca.)
   Your father was a janitor, his son's only a cop. (Twój ojciec był woźnym, a syn jest tylko gliniarzem.)
   The caretaker told us nobody came in or out. (Nadzorca powiedział nam, że nikt nie wchodził ani nie wychodził.)
   At this hour, you will find only the caretaker in this building. (O tej godzinie w tym budynku znajdziesz tylko nadzorcę.)
   At this time, the only person in the school is the caretaker. (O tej godzinie jedyną osobą w szkole jest woźny.)
 3. surveyor
 4. overseer  
 5. super , **   potocznie
  Should you see anything weird, let supers know. (Jeżeli zobaczysz coś dziwnego, daj znać nadzorcom.)
  If you want to change something in your apartment, you should ask the super of the building for permission. (Jeśli chcesz zmienić coś w swoim mieszkaniu, powinieneś poprosić nadzorcę budynku o zgodę.)
 6. taskmaster
 7. overman