"dozorca" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dozorca" po polsku

dozorca

rzeczownik
 1. caretaker BrE , janitor AmE , także: superintendent AmE *
  • dozorca, woźny, nadzorca (budynku)
   Being a janitor is a good job if you're a writer. (Bycie dozorcą jest dobrą pracą, jeżeli jesteś pisarzem.)
   I got a job at the medical center, practically a janitor. (Dostałem pracę w centrum medycznym, właściwie to jako dozorca.)
   Your father was a janitor, his son's only a cop. (Twój ojciec był woźnym, a syn jest tylko gliniarzem.)
   The caretaker told us nobody came in or out. (Nadzorca powiedział nam, że nikt nie wchodził ani nie wychodził.)
   At this hour, you will find only the caretaker in this building. (O tej godzinie w tym budynku znajdziesz tylko nadzorcę.)
   At this time, the only person in the school is the caretaker. (O tej godzinie jedyną osobą w szkole jest woźny.)
 2. keeper *   [policzalny]
  The keeper says he heard some noise in the corridor last night. (Dozorca mówi, że słyszał hałasy na korytarzu zeszłej nocy.)
 3. concierge  
 4. custodian , także: custos
  • dozorca (posiadłości), kurator (np. sądowy), opiekun (np. osoby nieletniej)
 5. porter *    AmE [policzalny]
 6. warder
 7. turnkey
  • dozorca (więzienny)
 8. doorkeeper
 9. jailor
 10. yardman
 11. yard bull