"superintendent" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "superintendent" po angielsku — Słownik polsko-angielski

superintendent * , supt. (skrót)

rzeczownik
 1. nadinspektor, komisarz (policji) British English [COUNTABLE]
  He made me superintendent because he doesn't think I'm capable of taking him on. (Awansował mnie na komisarza, bo nie sądził, że stanę przeciw niemu.)
 2. dyrektor (np. szkoły), kierownik, inspektor [COUNTABLE]
  I've been the superintendent of schools In Hastings county for six years. (Byłem inspektorem szkolnictwa w hrabstwie Hastings przez sześć lat.)
 3. kierownik robót (budowlanych)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. dozorca, woźny, nadzorca (budynku)
  Being a janitor is a good job if you're a writer. (Bycie dozorcą jest dobrą pracą jeżeli jesteś pisarzem.)
  I got a job at the medical center, practically a janitor. (Dostałem pracę w centrum medycznym, właściwie to jako dozorca.)
  Your father was a janitor, his son's only a cop. (Twój ojciec był woźnym, a syn jest tylko gliniarzem.)
  The caretaker told us nobody came in or out. (Nadzorca powiedział nam, że nikt nie wchodził ani nie wychodził.)
  At this hour, you will find only the caretaker in this building. (O tej godzinie w tym budynku znajdziesz tylko nadzorcę.)
  At this time, the only person in the school is the caretaker. (O tej godzinie jedyną osobą w szkole jest woźny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


podobne do "superintendent" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "superintendent" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik