NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"kierownik" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kierownik" po polsku — Słownik angielsko-polski

kierownik

Sandeep Aurora, Director Co-Director of the Center for No właśnie po to, aby czegoś C.E.O. Head Manager of
rzeczownik
 1. leader *****
 2. director ***** , directer old use
  • kierownik, szef (jakiejś działalności) [COUNTABLE]
   Meet our new accounting director. (Poznajcie naszego nowego kierownika księgowości.)
   She is the director of research and development. (Ona jest szefem działu badań i rozwoju.)
 3. manager ****
 4. executive **** , exec. (skrót)
 5. supervisor **
  • nadzorca, nadzorczyni, kierownik, kierowniczka, przełożony, przełożona [COUNTABLE]
   a boss who oversees the work of subordinates
   If you have any questions, please see your supervisor or call the office. (Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się proszę ze swoim kierownikiem lub zadzwoń do biura.)
   He's our direct supervisor. (On jest naszym bezpośrednim przełożonym.)
   She doesn't like her supervisor. (Ona nie lubi swojego kierownika.)
 6. foreman *
  • majster, mistrz, brygadzista (w fabryce), kierownik (na budowie), sztygar (w kopalni)
   He's a construction foreman. (On jest kierownikiem na budowie.)
   You have to speak to your foreman. (Musisz porozmawiać ze swoim brygadzistą.)
   zobacz także: forewoman
 7. superior **
 8. superintendent * , supt. (skrót)
  • dyrektor (np. szkoły), kierownik, inspektor [COUNTABLE]
   I've been the superintendent of schools In Hastings county for six years. (Byłem inspektorem szkolnictwa w hrabstwie Hastings przez sześć lat.)
 9. gaffer
 10. person in charge  
 11. gerent   literary

Powiązane zwroty — "kierownik"

czasownik
kierować = drive +21 znaczeń
kierować się = head +1 znaczenie
phrasal verb
idiom
rzeczownik
przymiotnik
główny (np. kierownik) = general
kierowniczy = executive , exec. (skrót) +3 znaczenia