Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"general" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "general" po angielsku

general *****

przymiotnik
 1. ogólny (nie szczegółowy)
  I'm not into politics but I've a general idea on what's going on. (Nie interesuję się polityką, ale mam ogólne pojęcie co się dzieje.)
  They gave us only some general information about the problem. (Podali nam jedynie ogólne informacje o problemie.)
  link synonim: prevailing
 2. ogólny, powszechny (dotyczący ogółu)
  What is your general impression? (Jakie jest twoje ogólne wrażenie?)
  It's a very general statement. (To jest bardzo ogólne stwierdzenie.)
  In general, I think she did well. (Ogólnie, myślę że sobie dobrze poradziła.)
  link synonim: prevailing
 3. przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców
  This information is general. (Ta informacja jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców.)
  They write general songs. (Oni piszą piosenki przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców.)
 4. powszechny (dotyczący większości osób)
  Don't take it too personally, but that is the general opinion on your work. (Nie bierz tego zbytnio do siebie, ale to jest powszechna opinia o twojej twórczości.)
  Don't worry, it's a very general problem. (Nie martw się, to bardzo powszechny problem.)
  przeciwieństwo: private
 5. ogólny (nie ograniczony)
  That's a very general topic. (To jest bardzo ogólny temat.)
  I asked him a general question and he chose to talk about this specific aspect. (Zadałem mu ogólne pytanie, a on zdecydował się mówić o tym konkretnym aspekcie.)
 6. ogólnikowy, szacunkowy
  I can only give you general data, we can't give you any specific information. (Mogę podać ci tylko ogólnikowe dane, nie możemy podać ci żadnych konkretnych informacji.)
  Our general result is very satisfying. (Nasz szacunkowy wynik jest bardzo zadowalający.)
 7. główny (np. kierownik)
  You should meet our general director. (Powinieneś poznać naszego głównego kierownika.)
  Our general boss is not a nice man. (Nasz główny szef nie jest miłym człowiekiem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

general officer
general *** , Gen. (skrót) , Gen (skrót)

rzeczownik
 1. generał (stopień wojskowy), gen. (skrót)
 2. generał (Wojska Lądowe i Siły powietrzne)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "general"

przysłówek
in general = w ogóle +1 znaczenie
generally = generalnie, ogólnie, zwykle +3 znaczenia
rzeczownik
major general , Maj Gen (skrót) = generał major (odpowiednik polskiego generała dywizji)
major general , divisional general , division general = generał dywizji (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) +1 znaczenie
lieutenant general , Lt Gen (skrót) = generał broni (w piechocie i wojskach lądowych) +1 znaczenie
brigadier general , także: brigadier-general , brigade general = generał brygady (Wojska Lądowe i Siły Powietrzne) +1 znaczenie
przymiotnik
czasownik
kolokacje

"general" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "general" po polsku

rzeczownik
 1. general officer , general *** , Gen. (skrót) , Gen (skrót)
 2. battler
 3. superior general  

Powiązane zwroty — "general"

przymiotnik

powered by  eTutor logo