ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zwykle" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zwykle" po polsku

zwykle

przysłówek
 1. usually ****
  • zwykle, zazwyczaj, na ogół
   He usually drinks tea for breakfast. (On zwykle pije herbatę na śniadanie.)
   I don't usually get up so early. (Zwykle nie wstaję tak wcześnie.)
   I don't wear black usually. (Zwykle nie ubieram się na czarno.)
 2. generally ****
  • generalnie, ogólnie, zwykle
   Police uniforms are generally navy blue in colour. (Mundury policyjne są zwykle granatowego koloru.)
   The speed limit around schools and parks is generally 30 km/h. (Ograniczenie prędkości w pobliżu szkół i parków wynosi zwykle 30 km/h.)
   It's generally a good season for a summer trip. (Ogólnie jest to dobry okres na wakacyjny wyjazd.)
  • zwykle, zazwyczaj
   Generally I don't talk to strangers, but you seem to be nice. (Zazwyczaj nie rozmawiam z obcymi, ale ty wydajesz się być miły.)
   You should know that I generally don't lie - it's the first time. (Musisz wiedzieć, że zwykle nie kłamię - to pierwszy raz.)
   link synonim: usually
 3. normally **
  • zazwyczaj, zwykle
   I normally don't talk to guys about my social life. (Zwykle nie rozmawiam z facetami o moim życiu towarzyskim.)
   How long does it normally take to get to Brighton? (Ile zwykle zajmuje, aby dotrzeć do Brighton?)
   link synonim: usually
 4. ordinarily
 5. customarily
 1. as often as not język mówiony , more often than not język mówiony

Powiązane zwroty — "zwykle"

rzeczownik
firma (zwykle mała) = firm
ser (zwykle żółty) = cheese
pensja (zwykle wypłacana co miesiąc) = salary
choroba (zwykle poważna choroba dotycząca konkretnej części ciała) = disease
gazeta (zwykle skupiające się wokół jednej dziedziny) = journal
brat (członek grupy religijnej, zwykle mnich) = brother
obiad (główny posiłek dnia, zwykle jedzony w środku dnia lub wieczorem) = dinner
ból (zwykle stały i tępy) = ache
kobieta (słowo użwane zwykle przez starsze osoby) = gal
nastolatek (zwykle o osobach w wieku 12-18 lat) = adolescent
propozycja (zwykle dotycząca rozpoczęcia negocjacji) = overture
znajomość (gdy znamy jakąś osobę, zwykle powierzchownie) = acquaintance
komora (zamknięte pomieszczenie do specjalnych, zwykle nieprzyjemnych, celów) = chamber
wędrówka (zwykle w góry) = hike
mecenas (osoba finansująca określone przedsięwzięcie, zwykle artystyczne) = backer
aniołek (grzeczna osoba, zwykle dziecko) = angel
osobnik (zwykle osoba obca, nieszczera) = character
przewodnik (zwykle w sprawach związanych z wiarą) = guide
krawiec (zwykle, choć nie zawsze, ubrań męskich) = tailor
czapka (ściśle przylegająca do głowy; zwykle wełniana) = beanie
przyjaciel (przyjaciel płci męskiej, zwykle przyjaciel kobiety) = boyfriend
toaleta (zwykle w miejscu publicznym) = cloakroom British English
głupiec (zwykle o starszym mężczyźnie) = coot
przysłówek
wcześnie (wcześniej niż zwykle) = early
jak zwykle = as usual +2 znaczenia
w sprzedaży (zwykle przez krótki okres czasu po niższej cenie) = on offer
przymiotnik
wczesny (wcześniejszy niż zwykle) = early
zwykły = common +19 znaczeń
atrakcyjna (zwykle o kobiecie) = pretty , także: purty slang
ranny (zwykle za pomocą broni, np. noża lub pistoletu) = wounded
określnik
tamto (zwykle o przedmiocie lub osobie poza zasięgiem naszych rąk) = that
ci (forma liczby mnogiej "this", zwykle o przedmiotach lub osobach w zasięgu naszych rąk) = these , także: thir British English dialekt
czasownik
zapewniać (zwykle fałszywie) = profess
wprowadzać (coś, zwykle przez mały otwór) = feed
badać miejsce (zwykle w celu kradzieży) = case
gwizdać (zwykle za kobietą na ulicy) = catcall
chodzić na wycieczki (zwykle po górach) = hike
spójnik
jak (np. "jak widzisz", "jak zwykle") = as
idiom
zwykły = bread-and-butter +1 znaczenie
phrasal verb
okradać kogoś (zwykle grożąc bronią) = hold somebody up
zaimek
ten (zwykle o przedmiocie w zasięgu naszych rąk) = this

powered by  eTutor logo