"krąg" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "krąg" po polsku

krąg

rzeczownik
 1. circle , ***
  • grono (ludzi), krąg (towarzyski) [policzalny]
   Mary and Tom move in completely different circles. (Mary i Tom obracają się w zupełnie innych kręgach.)
   She needs to widen her circle of friends. (Ona musi powiększyć swoje grono przyjaciół.)
 2. coil *
  • zwój, krąg, kłąb (np. liny)
   He had a coil of rope tied to his backpack. (On miał zwój liny przywiązany do plecaka.)
 3. set *****
 4. quarter , *** , także: one-quarter , także: qr , także: qr.
  • krąg (ludzi)
 5. henge
  • krąg (zwykle z kamieni, budowla megalityczna)
 6. gesellschaft
 7. tortuosity , także: tortuousness

powered by  eTutor logo