"pensja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "pensja" po polsku — Słownik angielsko-polski

pensja

5 Tips for Negotiating Your New Job Salary
rzeczownik
 1. salary ***
  • pensja (zwykle wypłacana co miesiąc), płaca, wynagrodzenie, pobory (stałe wynagrodzenie) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   in contrast to jobs that are paid by the hour, a salary is a set amount of money paid on a bi-weekly or monthly basis usually to white-collar workers
   He earns a decent salary. (On zarabia przyzwoitą pensję.)
   What's your salary? (Jaka jest twoja pensja?)
   Does your monthly salary cover all of your expenses? (Czy twoja miesięczna pensja pokrywa wszystkie twoje wydatki?)
   I can't afford a new car because my wage is too small. (Nie stać mnie na nowy samochód, bo moje zarobki są za małe.)
   My current salary won't be satisfying anymore once my baby is born. (Moja pensja nie będzie już satysfakcjonująca, gdy urodzi się moje dziecko.)
 2. stipend
 3. digits
  • kasa, forsa, wypłata, pensja slang
   I'm buying this once I'm getting my digits. (Kupię to kiedy dostanę moją wypłatę.)