BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"wczesny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wczesny" po polsku

wczesny

przymiotnik
 1. early *****
  • wczesny, początkowy
   She is in her early thirties. (Ona ma nieco ponad 30 lat.)
   I have some early memories from my childhood. (Mam kilka wczesnych wspomnień z mojego dzieciństwa.)
   This painting comes from the early Middle Ages. (Ten obraz pochodzi z wczesnego okresu średniowiecza.)
   We didn't have much money in the early days. (Na początku nie mieliśmy zbyt wielu pieniędzy.)
   przeciwieństwo: recent
  • wczesny (wcześniejszy niż zwykle)
   I need to take an early train tomorrow because I can't be late again. (Muszę jechać jutro wczesnym pociągiem, bo nie mogę się znowu spóźnić.)
 2. early warning
  • wczesny, ostrzegawczy
   We have implemented an early warning system. (Wdrożyliśmy system wczesnego ostrzegania.)
   We should strengthen the early warning mechanism. (Powinniśmy wzmocnić mechanizm wczesnego ostrzegania.)
 3. matutinally  
 4. matutinal
 5. rathe

powered by  eTutor logo