Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"początkowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "początkowy" po polsku

początkowy

przymiotnik
 1. early *****
  • wczesny, początkowy
   She is in her early thirties. (Ona ma nieco ponad 30 lat.)
   I have some early memories from my childhood. (Mam kilka wczesnych wspomnień z mojego dzieciństwa.)
   This painting comes from the early Middle Ages. (Ten obraz pochodzi z wczesnego okresu średniowiecza.)
   We didn't have much money in the early days. (Na początku nie mieliśmy zbyt wielu pieniędzy.)
   przeciwieństwo: recent
 2. initial ***
  • początkowy, wstępny
   Her initial reaction was surprise. (Jej początkową reakcją było zaskoczenie.)
   He resisted the initial impulse to open the envelope. (On powstrzymał początkowy impuls, żeby otworzyć kopertę.)
   Their curiosity was stronger than their initial panic. (Ich ciekawość była silniejsza, niż początkowa panika.)
   link synonim: first
   przeciwieństwo: final
 3. original ****
  • oryginalny, pierwotny, początkowy
   He was the original author of this song. (On był oryginalnym autorem tej piosenki.)
   My original idea was quickly changed. (Mój pierwotny pomysł został szybko zmieniony.)
   link synonim: first
   zobacz także: primary
 4. primary , ****
  • początkowy, elementarny (np. o nauczaniu)  BrE
   In Poland children start their primary education at the age of six. (W Polsce dzieci rozpoczynają elementarną edukację w wieku sześciu lat.)
   The primary lessons are introductory. (Początkowe lekcje są wprowadzające.)
   przeciwieństwo: final
   zobacz także: prime, original
 5. aboriginal
  • pierwotny, początkowy
   This is the aboriginal cause of their conflict. (To jest pierwotna przyczyna ich konfliktu.)
 6. start-up
  • początkowy (np. nakłady, koszty)
 7. first *** , 1st (skrót)
  • pierwszy, początkowy
   That's the first step that we should take. (To jest pierwszy krok, który powinniśmy wykonać.)
   This is the first time I've ever heard the name. (To jest pierwszy raz, kiedy usłyszałem to nazwisko.)
   His first reaction was shock. (Jego pierwszą reakcją było zszokowanie.)
   link synonimy: initial, original
   przeciwieństwa: final, last
 8. incipient
 9. initiatory
 10. inceptive
 11. in limine latin

Powiązane zwroty — "początkowy"

rzeczownik
idiom
przysłówek
początkowo = originally +7 znaczeń
czasownik
począć = conceive +1 znaczenie
przymiotnik
początkujący = fledgling +3 znaczenia
inne