"elementarny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "elementarny" po polsku

elementarny

przymiotnik
 1. elementary ***
  • podstawowy, zasadniczy, elementarny
   It's elementary knowledge, you must have heard about it! (To podstawowa wiedza, musiałeś o tym słyszeć!)
   You have to obey elementary rules if you want to stay here. (Musisz przestrzegać podstawowych zasad, jeśli chcesz tu zostać.)
  • elementarny (np. cząstka)
  • elementarny, podstawowy (np. szkoła) British English old-fashioned
   My wife is a teacher at the local elementary school. (Moja żona jest nauczycielką w miejscowej szkole podstawowej.)
   This course is elementary so it should be easy for you. (Ten kurs jest podstawowy, więc powinien być dla ciebie łatwy.)
 2. primary , ***
  • początkowy, elementarny (np. o nauczaniu) British English
   In Poland children start their primary education at the age of six. (W Polsce dzieci rozpoczynają elementarną edukację w wieku sześciu lat.)
   The primary lessons are introductory. (Początkowe lekcje są wprowadzające.)
   przeciwieństwo: final
   zobacz także: prime, original
 3. rudimentary
 4. elemental
  • elementarny (np. wiedza, potrzeby)
 5. rudimental  

powered by  eTutor logo