Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"zasadniczy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zasadniczy" po polsku

zasadniczy

przymiotnik
 1. prime ***
 2. principal **
  • zasadniczy, najważniejszy
   The principal rule is "Do not cheat". (Najważniejsza zasada to "Nie oszukiwać".)
   Harry Potter is the principal character in this book. (Harry Potter jest najważniejszą postacią tej książki.)
   Bananas are the country's principal export. (Banany są zasadniczym przedmiotem eksportu tego kraju.)
   przeciwieństwo: secondary
   zobacz także: prime
 3. elementary ***
  • podstawowy, zasadniczy, elementarny
   It's elementary knowledge, you must have heard about it! (To podstawowa wiedza, musiałeś o tym słyszeć!)
   You have to obey elementary rules if you want to stay here. (Musisz przestrzegać podstawowych zasad, jeśli chcesz tu zostać.)
 4. basic ****
  • fundamentalny, zasadniczy
   The right to vote is our basic right. (Prawo do głosowania jest naszym fundamentalnym prawem.)
   You have to follow our basic rules. (Musisz przestrzegać naszych zasadniczych reguł.)
 5. essential ***
  • zasadniczy, podstawowy
   The essential rule here is not to make noise. (Podstawowa zasada tutaj to nie robić hałasu.)
   The essential difference is that you are wrong and I'm not. (Zasadnicza różnicajest taka, że ty się mylisz a ja nie.)
   link synonimy: fundamental, vital
 6. fundamental ***
  • kardynalny, zasadniczy
   There is a fundamental difference between lying and not telling the truth. (Jest zasadnicza różnica pomiędzy kłamaniem a nie mówieniem prawdy.)
   He made two fundamental errors in his life. (On popełnił dwa kardynalne błędy w swoim życiu.)
   link synonim: essential
 7. underlying **
  • zasadniczy, podstawowy, fundamentalny
   The underlying rule here is to be obedient. (Podstawową zasadą tutaj jest bycie posłusznym.)
 8. radical **
  • zasadniczy, radykalny (o błędzie)
   You made a radical mistake, you have to fix it. (Popełniłeś zasadniczy błąd, musisz go naprawić.)
   This was a radical mistake, you can't make it again. (To był radykalny błąd, nie możesz go znowu popełnić.)
   There is a radical error in your reasoning. (Jest zasadniczy błąd w twoim rozumowaniu.)
 9. intense ***
  • zasadniczy, intensywny, poważny
   My boss is intense. (Mój szef jest zasadniczy.)
   His look was so intense that I had to look away. (Jego spojrzenie było tak intensywne, że musiałem odwrócić wzrok.)
 10. pivotal *
 11. cardinal **
  • kardynalny, główny, zasadniczy, podstawowy
   You made a cardinal mistake - you have to learn more. (Zrobiłeś zasadniczy błąd - musisz się więcej pouczyć.)
   There are seven cardinal sins. (Jest siedem grzechów głównych.)
   zobacz także: main
 12. rudimentary
 13. instrumental *
 14. no-nonsense
  • rozsądny, rzeczowy, zasadniczy
   He is a great manager and has a non-nonsense approach to business. (On jest świetnym kierownikiem i ma rzeczowe podejście do biznesu.)
 15. primal
 16. quintessential
 17. primordial
 18. stuffy
  • nieelastyczny, sztywny, purytański, zasadniczy
   My father is rather stuffy when it comes to regulations. (Mój tata jest raczej zasadniczy jeśli chodzi o przepisy.)
 19. nitty-gritty   potocznie
 20. straight-laced  
 21. strait-laced  
 22. meat-and-potatoes
 23. gut **
  • podstawowy, zasadniczy potocznie
   There is a gut difference between me and you - I'm honest and you're not. (Między nami jest zasadnicza różnica - ja jestem szczery, a ty nie.)