BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"radical" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "radical" po angielsku

radical **

przymiotnik
 1. drastyczny, radykalny (o zmianie)
  We have to make some radical changes in our country. (Musimy wprowadzić w naszym kraju kilka radykalnych zmian.)
  We need radical changes in our country. (Potrzebujemy drastycznych zmian w naszym państwie.)
  We need some radical changes in our life. (Potrzebujemy drastycznych zmian w naszym życiu.)
  A radical change is needed in the way of producing energy. (Potrzebna jest drastyczna zmiana w sposobie produkowania energii.)
 2. radykalny (o czyichś poglądach, pomysłach)
  His radical views have made me angry. (Jego radykalne poglądy mnie zezłościły.)
  His ideas are very radical but we should listen to him. (Jego pomysły są bardzo radykalne, ale powinniśmy go posłuchać.)
  He has radical political views. (On ma radykalne polityczne poglądy.)
 3. zasadniczy, radykalny (o błędzie)
  You made a radical mistake, you have to fix it. (Popełniłeś zasadniczy błąd, musisz go naprawić.)
  This was a radical mistake, you can't make it again. (To był radykalny błąd, nie możesz go znowu popełnić.)
  There is a radical error in your reasoning. (Jest zasadniczy błąd w twoim rozumowaniu.)
 4. dobry, udany American English informal
  That was a radical party. (To było udane przyjęcie.)
  Our meeting was radical, everyone enjoyed it. (Nasze spotkanie było udane, wszystkim się podobało.)
  I hope my date will be radical. (Mam nadzieję, że moja randka będzie udana.)
 5. rdzenny, pierwiastkowy

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. radykał, radykalista (o osobie) [COUNTABLE]
  He's a radical, he always wants to change everything. (To radykał, zawsze chce wszystko zmienić.)
  Tom is a radical, he will stop at nothing. (Tom jest radykałem, nie cofnie się przed niczym.)
 2. rodnik (atom lub grupa atomów) technical [COUNTABLE]
 3. pierwiastek

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo