"radykalny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "radykalny" po polsku

radykalny

przymiotnik
 1. radical **
  • drastyczny, radykalny (o zmianie)
   We have to make some radical changes in our country. (Musimy wprowadzić w naszym kraju kilka radykalnych zmian.)
   We need radical changes in our country. (Potrzebujemy drastycznych zmian w naszym państwie.)
   We need some radical changes in our life. (Potrzebujemy drastycznych zmian w naszym życiu.)
   A radical change is needed in the way of producing energy. (Potrzebna jest drastyczna zmiana w sposobie produkowania energii.)
  • radykalny (o czyichś poglądach, pomysłach)
   His radical views have made me angry. (Jego radykalne poglądy mnie zezłościły.)
   His ideas are very radical but we should listen to him. (Jego pomysły są bardzo radykalne, ale powinniśmy go posłuchać.)
   He has radical political views. (On ma radykalne polityczne poglądy.)
  • zasadniczy, radykalny (o błędzie)
   You made a radical mistake, you have to fix it. (Popełniłeś zasadniczy błąd, musisz go naprawić.)
   This was a radical mistake, you can't make it again. (To był radykalny błąd, nie możesz go znowu popełnić.)
   There is a radical error in your reasoning. (Jest zasadniczy błąd w twoim rozumowaniu.)
 2. dramatic ***
  • radykalny (wielki i nagły)
   We observed a dramatic change. (Zaobserwowaliśmy radykalną zmianę.)
   The dramatic change of her style shocked everyone. (Jej radykalna zmiana stylu zaszokowała wszystkich.)
 3. rad
idiom
 1. kill or cure
  • radykalny (np. środek zaradczy, rozwiązanie)

powered by  eTutor logo