"rad" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "rad" po polsku

rad

przymiotnik
 1. content ***
  • zadowolony, rad
   I'm quite content with my life. (Jestem dość zadowolony ze swojego życia.)
   He graduated, found a good job and is perfectly content. (On skończył studia, znalazł dobrą pracę i jest całkowicie zadowolony.)
   link synonim: pleased
 2. fain
rzeczownik
 1. rad
 2. radium
rzeczownik
 1. advice ***
  • rada, rady [UNCOUNTABLE]
   Could you give me some advice on buying a computer? (Czy mógłbyś mi udzielić kilku rad dotyczących zakupu komputera?)
   Can I ask your advice about something? (Czy mogę cię poprosić o radę w pewnej sprawie?)
 2. council ****
  • rada (np. miejska, parafialna) [COUNTABLE]
   The city council decided to create a new park. (Rada miejska postanowiła stworzyć nowy park.)
   The parish council decided to collect money for church renovation. (Rada parafialna zdecydowała się zebrać pieniądze na renowację kościoła.)
  • rada, kolegium, zarząd (np. organizacji) [COUNTABLE]
   The council of our organization will debate on this issue. (Zarząd naszej organizacji będzie debatował na temat tego problemu.)
   We should talk about that on the council meeting. (Powinniśmy to omówić na spotkaniu rady.)
 3. tip ***
  • wskazówka, rada [COUNTABLE]
   Have you got any tips to give us before we go there? (Czy masz jakieś wskazówki do przekazania nam, zanim tam pójdziemy?)
   She gave me some valuable tips. (Ona udzieliła mi kilku wartościowych wskazówek.)
   Have you got any tips on how to lose weight? (Masz jakieś rady jak schudnąć?)
   link synonim: hint
 4. counsel **
  • rada, porada formal [UNCOUNTABLE]
   I have need of good counsel, and you never gave me less. (Potrzebuję dobrej rady, a ty nigdy mnie nie zawiodłeś.)
   I need counsel on tax matters. (Potrzebuję porady w sprawach podatkowych.)
 5. board , *****
  • rada, komisja, zarząd, dyrekcja [COUNTABLE]
   The board voted against the fusion. (Zarząd zagłosował przeciwko połączeniu.)
   The board has to make this decision - it's not our business. (Rada musi podjąć tę decyzję - to nie nasza sprawa.)
 6. hint **
  • wskazówka, rada [COUNTABLE]
   I'll give you a hint. (Dam ci wskazówkę.)
   You should take this hint into your consideration. (Powinieneś wziąć pod uwagę tę radę.)
   These hints were misleading. (Te wskazówki wprowadziły mnie w błąd.)
   link synonim: tip
 7. pointer
  • wskazówka, rada
   Let me give you a pointer here. (Pozwól, że dam ci tutaj wskazówkę.)
 8. admonition
 9. piece of advice , word of advice  
  I will give you two pieces of advice. (Dam ci dwie rady.)
 10. rede
 11. moot

"rad" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "rad" po angielsku

rad

przymiotnik
 1. fajny, superowy informal
  You're wearing a really rad tee today. (Masz dziś na sobie naprawdę fajną koszulkę.)
 2. awangardowy, radykalny informal
rzeczownik
 1. rad (jednostka promieniowania jonizującego)

Powiązane zwroty — "rad"

rzeczownik

powered by  eTutor logo