BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"chętny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "chętny" po polsku

chętny

przymiotnik
 1. willing ***
  • chętny, ochoczy, skwapliwy
   He was willing to move out, but he didn't know where to. (On był bardzo chętny, żeby się wyprowadzić, ale nie wiedział dokąd.)
   I'm willing to help you if you want that. (Jestem chętny ci pomóc, jeśli tego chcesz.)
   przeciwieństwo: unwilling
 2. eager **
  • chętny, ochoczy, skory
   wanting to do something very much
   Teachers like students who are eager to learn. (Nauczyciele lubią uczniów, którzy są chętni do nauki.)
   I am always eager to help. (Zawsze jestem chętny do pomocy.)
 3. ready ****
  • ochoczy, chętny
   He's ready to help you. (On jest chętny, aby ci pomóc.)
   You seem very ready to help. (Wyglądasz na bardzo chętnego do pomocy.)
 4. keen *
 5. voracious
 6. game *****
  • skory, chętny
   She's game for a play. (Ona jest skora do zabawy.)
   I'm never game for cleaning. (Nigdy nie jestem skory do sprzątania.)
 7. fain
 8. rathe

powered by  eTutor logo