"komisja" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "komisja" po polsku

komisja

obrazek do "board" po polsku
rzeczownik
 1. committee , ****
  • komitet, komisja [policzalny]
   This case will have to go before a medical committee. (Ten przypadek musi zbadać komisja medyczna.)
   We need to put together a committee and talk to the government. (Musimy zebrać komitet i porozmawiać z rządem.)
 2. commission ****
  • komisja (grupa)
   The commission voted on her dismissal. (Komisja głosowała za jej zwolnieniem.)
   The commission meets every Monday and discusses our current problems. (Komisja spotyka się w każdy poniedziałek i omawia nasze bieżące problemy.)
 3. board , *****
  • rada, komisja, zarząd, dyrekcja [policzalny]
   The board voted against the fusion. (Zarząd zagłosował przeciwko połączeniu.)
   The board has to make this decision - it's not our business. (Rada musi podjąć tę decyzję - to nie nasza sprawa.)

Powiązane zwroty — "komisja"

rzeczownik
przymiotnik
doradczy (np. komitet, komisja) = advisory

powered by  eTutor logo