KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"commission" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "commission" po angielsku

commission ****

rzeczownik
 1. prowizja [policzalny lub niepoliczalny]
  additional money you earn for the amount of sales you make
  We take 1.5% commission, no less than 5 pounds. (Pobieramy 1,5% prowizji, nie mniej niż 5 funtów.)
  He gave me 100 dollars and called it commission. (On dał mi 100 dolarów i nazwał to prowizją.)
  The more I sell, the bigger my commission is. (Im więcej sprzedam, tym większa jest moja prowizja.)
 2. komisja (grupa)
  The commission voted on her dismissal. (Komisja głosowała za jej zwolnieniem.)
  The commission meets every Monday and discusses our current problems. (Komisja spotyka się w każdy poniedziałek i omawia nasze bieżące problemy.)
 3. zlecenie (wydane komuś) [policzalny lub niepoliczalny]
  She will receive a commission to act as a spy. (Ona otrzyma zlecenie pracy jako szpieg.)
 4. zlecenie, zamówienie dzieła, zamówienie utworu (np. obrazu)
  The musician received a commission for an opera. (Muzyk otrzymał zamówienie na operę.)
  Commission of a symphony from him is very expensive. (Zamówienie u niego symfonii jest bardzo drogie.)
  The painter accepted a commission for a portrait. (Malarz przyjął zlecenie na portret.)
  I can't take this commission, it is illegal. (Nie mogę wziąć tego zlecenia, jest nielegalne.)
 5. popełnienie (np. przestępstwa) oficjalnie [policzalny]
  In this country you can get a death penalty for the commission of this crime. (W tym kraju możesz dostać karę śmierci za popełnienie tej zbrodni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. zlecać (zadanie) [przechodni]
  You should commission an architect to design your house. (Powinieneś zlecić architektowi zaprojektowanie twojego domu.)
  You should commission this task to John, he's a specialist. (Powinieneś zlecić to zadanie Johnowi, on jest specjalistą.)
  My boss commissioned me this project - I can't let him down. (Szef zlecił mi do wykonania ten projekt - nie mogę go zawieść.)
 2. dawać zlecenie, zamawiać (np. dzieło) [przechodni]
  She commissioned many works from several artists. (Ona zamówiła wiele dzieł u kilku artystów.)
  I want to commission my portrait. (Chcę zamówić mój portret.)
 3. mianować (oficerem) termin techniczny [przechodni]
  He was commissioned yesterday. (On został wczoraj mianowany oficerem.)
 4. oddawać do użytku [przechodni]
  This building was commissioned in 2015. (Ten budynek został oddany do użytku w 2015.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

commission fee , także: commission ****

rzeczownik
 1. komisowe (rodzaj opłaty)

Powiązane zwroty — "commission"

rzeczownik
przymiotnik
mission = misyjny (dot. misji)
inne
on commission = na zlecenie (wykonanie jakiegoś zlecenia za opłatę, np. namalowanie obrazu)
kolokacje
Zobacz także: decommissionsecret commissionhigh commissiongearbox, transmission, trannyinternational commissioncommissioning partyin commissioncommission contractcommission shopnon-commissioned officer, NCOcommission something from somebodycommissioned partynon-com, non-commissioned officer, noncomin commissionRoyal Commissiongovernment commissionsales commission, selling commissionproposal from the Commissioncontrol commissionmember of a commissioncommission regulationcomposition of the commissionhave permissionbe on commissioncommissivedemissionrate of commissioncommission somebody to do somethingcommission of a crime abroadcommission of a crimecommission of a criminal actcommission of a felonycommission of a lewd actcommission of a minor offencecommission of appealcommission of conciliationcommission of expertscommission of incestcommission of indecent assaultcommission of an inquiry, investigation committeecommission of a lascivious actcommission of a punishable actcommission of rapecommission of a sexual offencecommission at the charge of the doneecommission of a minor offence, commission of a petty offencecommission of indecent assault, commission of lascivious actcommission for collectioncommission on civil rightscommission of inquirycommission on salescommission of assizerecommissionCommission on European LawCommission for Banking SupervisionCommission of the Bishops' Conferences of the European CommunityCommission of the European CommunitiesCommission on Narcotics DrugsCommission for RefugeesCommission for Racial Equality, CRE

powered by  eTutor logo