"zarząd" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarząd" po polsku

zarząd

obrazek do "executive" po polsku obrazek do "board" po polsku
rzeczownik
 1. management ****   [tylko liczba pojedyncza]
  The corporation's management plans to restructure the sales department. (Zarząd firmy planuje restrukturyzację działu sprzedaży.)
  The management is run by mean people. (Zarząd jest prowadzony przez skąpych ludzi.)
  zobacz także: board of directors
 2. administration *****
  • zarząd, kierownictwo [niepoliczalny]
   The administration should be held responsible for this. (Zarząd powinien wziąć za to odpowiedzialność.)
   My aunt works in administration. (Moja ciocia pracuje w zarządzie.)
   What did the president of the administration tell you? (Co ci powiedział prezes zarządu?)
 3. executive **** , exec. (skrót)
 4. council ****
  • rada, kolegium, zarząd (np. organizacji) [policzalny]
   The council of our organization will debate on this issue. (Zarząd naszej organizacji będzie debatował na temat tego problemu.)
   We should talk about that on the council meeting. (Powinniśmy to omówić na spotkaniu rady.)
 5. board , *****
  • rada, komisja, zarząd, dyrekcja [policzalny]
   The board voted against the fusion. (Zarząd zagłosował przeciwko połączeniu.)
   The board has to make this decision - it's not our business. (Rada musi podjąć tę decyzję - to nie nasza sprawa.)
 6. directorate
 7. executive board  
 8. management board  
 9. board of management  
 10. vorstand
 11. managing board  
 12. managership
 13. board of directors , BoD (skrót)  
  a group of people elected by a company's shareholders to oversee the running of the company
  zobacz także: management

"zarząd" — Słownik kolokacji angielskich

executive board kolokacja
 1. executive rzeczownik + board rzeczownik = zarząd
  Bardzo silna kolokacja

  The last period he has also sat on the executive board.

management board kolokacja
 1. management rzeczownik + board rzeczownik = zarząd
  Bardzo silna kolokacja

  Business decisions are made by the management board, he said.

powered by  eTutor logo