Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"do" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "do" po polsku

do

obrazek do "into" po polsku obrazek do "to" po polsku
przyimek
 1. into *****
  • do (środka czegoś)
   Throw it into that box. (Wrzuć to do tamtego pudełka.)
   He jumped into the pool. (On wskoczył do basenu.)
   She came into the room. (Ona weszła do pokoju.)
   My cat fell into a carton box. (Mój kot wpadł do kartonu.)
  • w, na, do (w kierunku)
   Look into my eyes and tell me it's not true. (Spójrz mi w oczy i powiedz że to nieprawda.)
   Make sure you're speaking directly into the microphone. (Upewnij się, że mówisz bezpośrednio do mikrofonu.)
 2. for , ***** , także: fer potocznie
  • dla, do (kogoś)
   I've got a gift for you. (Mam dla ciebie prezent.)
   Don't eat these chocolates - they're for Tom. (Nie jedz tych czekoladek - one są dla Toma.)
   There's a letter for you - I put it in the kitchen. (Jest list do ciebie - położyłem go w kuchni.)
  • do, na (z jakimś przeznaczeniem)
   It's a knife for cutting bread. (To jest nóż do krojenia chleba.)
   What is this for? (Do czego to służy?)
   This is a pot for the pasta. (To jest garnek na makaron.)
  • do, na (konkretne miejsce)
   We're leaving for Hawaii. (Wyjeżdżamy na Hawaje.)
   Are you leaving for London soon? (Czy prędko wyjeżdżasz do Londynu?)
 3. in *****
  • do (do wewnątrz czegoś)
   Put the books in that box. (Włóż książki do tamtego pudełka.)
   She put her earrings in the drawer. (Ona włożyła swoje kolczyki do szuflady.)
  • do (wyrażając stosunek, np. jak jeden do pięciu)
   Chances of winning this lottery are one in a million. (Szanse wygrania tej loterii są jak jeden do miliona.)
 4. to BrE ***** , of AmE *****
  • przed, do (używane przy podawaniu godziny) język mówiony
   The shop is open from 8 am to 9 pm. (Sklep jest otwarty od 8:00 do 21:00.)
 5. onto , **** , także: on to ***
  • do, na
   Your cat has just jumped onto the sofa. (Twój kot właśnie skoczył na sofę.)
   A man jumped onto the train. (Mężczyzna wskoczył do pociągu.)
   She never puts books back onto the shelf. (Ona nigdy nie odkłada książek na półkę.)
   zobacz także: on
 6. at ***** , at *****
  • na, w kierunku, do
   Look at me. (Spójrz na mnie.)
   She shouted at him and left. (Ona nakrzyczała na niego i wyszła.)
   He glanced at the lovely girl. (On rzucił okiem na uroczą dziewczynę.)
   He's smiling at me. (On się do mnie uśmiecha.)
 7. until ***** , till potocznie ** , także: 'til , także: til
  • do, aż do,
   She went shopping - she won't be back until late this afternoon. (Ona pojechała na zakupy - nie będzie jej aż do późnego popołudnia.)
   Can't you wait until you get home? (Nie możesz zaczekać, aż dotrzesz do domu?)
   Let's wait until tomorrow. (Zaczekajmy do jutra.)
 8. against *****
  • o coś (np. opierać się), do (np. przesunąć)
   He leaned against the tree. (On oparł się o drzewo.)
   The boy was leaning against the wall. (Chłopiec opierał się o ścianę.)
   He put his hand against her shoulder. (On oparł rękę na jej ramieniu.)
   We had to push the table against the wall. (Musieliśmy przesunąć stół do ściany.)
 9. by *****
  • przed, do (np. przed upłynięciem określonego czasu, przed określonym dniem)
   The project must be finished by Friday. (Projekt musi być skończony do piątku.)
   She has to write her thesis by next month. (Ona musi napisać swoją pracę do następnego miesiąca.)
 10. round ****
 11. to *****
  • do, na
   We're flying to Berlin tomorrow. (Jutro lecimy do Berlina.)
   Could you tell me how to get to the bus station? (Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak dotrzeć na dworzec autobusowy?)
   She decided to go back to London. (Ona zdecydowała wrócić do Londynu.)
  • do (używane do opisu stanu, który jest rezultatem działań, np. śpiewać do snu, wrócić do dawnego życia)
  • do (używane, by określić, gdzie coś jest przymocowane lub połączone)
  • do (np. stać przodem do czegoś, stać tyłem do czegoś)
  • do (do określonego punktu, limitu)
  • do (do określonej daty, terminu)
  • do (używane w porównaniach, np. jeden do dwóch)
  • do (używane, by określić ile czasu zostało do jakiegoś wydarzenia)
  • do (używane, by określić ile brakuje do równej jednostki)
  • do (używane, by określić związek między dwiema różnymi miarami)
  • do (używane pomiędzy dwiema liczbami, gdy nie wiemy o jaką dokładnie liczbę chodzi)
  • do (używane, by określić jakie są szanse na coś, np. jeden do dziesięciu)
 12. through ***** , także: thru AmE potocznie , także: thro , także: thro'
  • do (np. przedostać się do finału czegoś)
   I went through the finals of the dancing competition. (Przeszedłem do finałów zawodów tanecznych.)
   Sam didn't go through the second stage of the competition. (Sam nie przeszedł do drugiego etapu konkursu.)
 13. tae ScoE
 14. unto
 15. over , ***** , także: o'er termin literacki
rzeczownik
 1. doh , do
przysłówek
 1. away *****
  • do, od (czegoś brakuje do czegoś)
   You're ten points away from winning. (Od wygranej dzieli cię dziesięć punktów.)
 2. up *****
  • do (np. do ważniejszego miejsca)
 1. through to something *  
przysłówek
 1. up to something *****
  • do czegoś (np. do trzech dni, do dwóch godzin)
   Your package should arrive up to three days. (Twoja paczka powinna przyjść do trzech dni.)
   Take this drug - you'll feel better up to two hours. (Weź ten lek - poczujesz się lepiej w ciągu dwóch godzin.)
   I will be back in up to two hours. (Wrócę do dwóch godzin.)
przyimek
 1. beyond ****
  • poza, ponad, nie do (np. rozpoznania)
   He changed beyond recognition. (On zmienił się nie do poznania.)
   Her loyalty is beyond question. (Jej lojalność jest poza wszelką wątpliwością.)
   He helped us beyond measure. (On pomógł nam ponad miarę.)
   The book on the shelf was beyond my reach. (Książka na regale była poza moim zasięgiem.)
przysłówek
 1. together , *****
  • do siebie (np. dodawać)
   Add these numbers together. (Dodaj do siebie te liczby.)
przysłówek
 1. thereto , także: thereunto
  • do tego, do niego oficjalnie
   Review the contract and the documents attached thereto. (Przejrzyj kontrakt i dołączone do niego dokumenty.)

Powiązane zwroty — "do"

czasownik
powiedzieć (coś do kogoś) = say
dzwonić (do kogoś) = call
wyrzucać (do śmieci) = dump
móc (używane do mówienia o tym, że coś jest możliwe) = may
podchodzić (do kogoś lub czegoś) = approach
rzeczownik
ręka (do nadgarstka) = hand
prawo (do czegoś) = claim +1 znaczenie
dziecko (do wieku około 15 lat) = child
dzieci (do wieku około 15 lat) = children
zadanie (praca do wykonania) = task
klucz (do zamka) = key
stanowisko (do czegoś, wobec czegoś) = attitude , także: tude slang
wejście (do budynku) = entrance
stopień (do miar kątowych) = degree , deg. (skrót) , °
ławka (do siedzenia) = bench
język (używany do komunikacji między ludźmi) = language , lang. (skrót)
zaimek
którzy (w odniesieniu do ludzi) = who , także: wha ScoE dialekt
przymiotnik
zdolny (do czegoś) = able
trudny (do zadowolenia) = difficult
phrasal verb
przyimek
przed (najbliżej wejścia do czegoś) = in front

"do" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "do" po angielsku

do *****

czasownik
Formy nieregularne: did past tense, done past participle
 1. wykonywać, robić, czynić
  What are you doing here? (Co tutaj robisz?)
  I'll do anything you want. (Zrobię cokolwiek zechcesz.)
  Why did you do that? (Dlaczego to zrobiłeś?)
  I cannot help you right now, I'm doing something. (Nie mogę ci w tej chwili pomóc, robię coś.)
  What can I do to forget about that terrible day? (Co mogę zrobić, aby zapomnieć o tym okropnym dniu?)
  I did many exercises yesterday. (Wczoraj zrobiłam wiele ćwiczeń.)
  I did the dishes, you can vacuum. (Umyłem naczynia, ty możesz poodkurzać.)
  important nie mylić z: make
 2. radzić sobie, osiągać (np. cel)
 3. mieć skutek, dawać efekt
 4. pracować, wykonywać pracę
 5. być wystarczającym, być do zaakceptowania
 6. spędzać (np. rok, ileś czasu) potocznie
 7. studiować (np. określony przedmiot)  BrE
 8. gotować, przygotowywać jedzenie
 9. zapewniać usługę, sprzedawać (produkt)
 10. wystawiać sztukę (np. na deskach teatru)
 11. dekorować, udekorować
 12. zachowywać się, robić
 13. zachowywać się w określony sposób potocznie
 14. naśladować, kopiować (np. miny, zachowanie)
 15. mieć, robić potocznie
 16. zażywać narkotyki potocznie
 17. zwiedzać, odwiedzać
 18. karać, atakować  BrE język mówiony
 19. zwodzić, oszukiwać  BrE potocznie
 20. porabiać
 21. przelecieć kogoś, przespać się z kimś potocznie [przechodni]
  I did her last week, it was amazing! (Przeleciałem ją w zeszłym tygodniu, było niesamowicie!)
  To do me is the only thing he wants. (On chce mnie tylko przelecieć.)
 22. używane do tworzenia emfazy
  I do like you. (Naprawdę cię lubię.)
rzeczownik
 1. impreza  BrE potocznie
 2. fryzura  AmE potocznie
 3. spotkanie towarzyskie, impreza  BrE potocznie

doh
do

rzeczownik
 1. do (nazwa nuty muzycznej) [niepoliczalny]
czasownik
 1. robić coś (zaradzić czemuś)
  Can you do something about it? (Możesz temu jakoś zaradzić?)
  He is sick and there is nothing I can do to help him. (On jest chory i nic nie mogę zrobić, aby mu pomóc.)
czasownik
 1. robić to (uprawiać seks) potocznie
  So, did you do it already? (A więc, czy już to robiliście?)
  Max's girlfriend doesn't want to do it. (Dziewczyna Maxa nie chce tego robić.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Zamieszanie
rzeczownik
 1. krzątanina, zamęt, zamieszanie
  His decision caused a great to-do. (Jego decyzja spowodowała wielkie zamieszanie.)
  link synonim: whoop-de-do
 2. zadanie, sprawa do załatwienia
  zobacz także: to-do list
obrazek do "have to do something" po polsku
 1. musieć coś zrobić
  I know what I have to do. (Wiem, co muszę zrobić.)
  Tim has to go back home. (Tim musi iść z powrotem do domu.)
  All she had to do was to buy three oranges. (Wszystko, co ona musiała zrobić, to kupić trzy pomarańcze.)
obrazek do "something to do" po polsku
 1. coś do zrobienia
  There's always something to do. (Zawsze jest coś do zrobienia.)
  I have homework to do. (Mam do zrobienia zadanie domowe.)
 1. zmusić kogoś do zrobienia czegoś, kazać komuś coś zrobić, polecić komuś zrobienie czegoś
  If you are sick and you can't go to New York, have Matt go instead. (Jeśli jesteś chory i nie możesz jechać do Nowego Jorku, każ Mattowi jechać.)
  I had him apologize to my wife. (Zmusiłem go do przeproszenia mojej żony.)
czasownik
 1. mieć możliwość wykorzystania kogoś w jakimś celu (w znaczeniu: ktoś może coś dla nas zrobić)  AmE
  I have my maid help me clean my room. (Mam pokojówkę do pomocy w sprzątaniu pokoju.)
  He had me sign these papers. (On mnie przekonał do podpisania tych dokumentów.)
  She had him clean the room. (Ona przekonała go do posprzątania pokoju.)
czasownik
 1. konstrukcja używana do opowiadania o zaplanowanych wcześniej wydarzeniach oficjalnie
  The hijacker is to be interrogated on Monday. (Porywacz zostanie przesłuchany w poniedziałek.)
  Romeo and Juliet are to be married in September. (Romeo i Julia mają się pobrać we wrześniu.)
 2. konstrukcja używana do wydania rozkazów lub informowania o obowiązujących zasadach oficjalnie
  You are to be quiet and listen to what I say. (Masz być cicho i słuchać tego, co mówię.)
  All employees are to smile at all times. (Wszyscy pracownicy mają się uśmiechać przez cały czas.)

do-it-yourself , DIY (skrót)

rzeczownik
 1. majsterkowanie, zrób to sam (samodzielne wykonywanie zadań takich jak naprawy) [niepoliczalny]
  DIY is a great way to save money and to make your home cosy. ("Zrób to sam" to wspaniały sposób, aby zaoszczędzić pieniądze i uczynić twój dom przytulnym.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. samodzielnie wykonany, dla majsterkowiczów
czasownik
 1. przekonać kogoś, aby robił coś
  to make someone do something, to persuade someone to do something
 1. mieć szansę coś zrobić, mieć okazję coś zrobić
  I never get to see her. (Nigdy nie udaje mi się jej zobaczyć.)

Powiązane zwroty — "do"

inne
phrasal verb
wykrzyknik
czasownik
undo = rozwiązywać, rozpinać (np. ubranie, torbę) +2 znaczenia
redo = przywrócić (np. wycofaną wcześniej operację)
przymiotnik
rzeczownik
inne
idiom

powered by  eTutor logo