"thro" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "thro" po angielsku

through ***** , także: thru American English potocznie , także: thro , także: thro'

przyimek
 1. na wskroś, przez (np. drzwi)
  They went through the front doorway. (Oni przeszli przez frontowe drzwi.)
  She tried to smile through her tears. (Ona próbowała uśmiechać się przez łzy.)
  link synonim: across
 2. przez (niszcząc coś, np. piłka wpadająca przez szybę)
  The ball went through a window and destroyed it. (Piłka wpadła przez okno i zniszczyła je.)
  He ran through my flowers! (On przebiegł przez moje kwiaty!)
 3. przez, poprzez (jakiś obszar)
  I went through the forest at night. (Przeszedłem przez las w nocy.)
  We were walking through a meadow when he told me he loved me. (Szliśmy przez łąkę, kiedy on powiedział, że mnie kocha.)
 4. przez (widzieć, np. przez okno)
  Can you see her through the binoculars? (Widzisz ją przez lornetkę?)
  I can't see anything through that dirty window. (Nic nie widzę przez to brudne okno.)
  Do you want to look at the stars through a microscope? (Czy chcesz popatrzeć na gwiazdy przez mikroskop?)
 5. przez (np. przedostać się dalej), na (np. czerwonym świetle)
  He went through a red light twice. (On dwa razy przejechał na czerwonym świetle.)
  We wormed our way through the lock. (Przedostaliśmy się przez śluzę.)
 6. przez (jakiś czas)
  I have been through a difficult time lately. (Ostatnio przechodziłem przez trudny czas.)
  You haven't changed through all of these years. (Nie zmieniłaś się przez te wszystkie lata.)
 7. przez (od początku do końca, np. jakiejś procedury)
  I had to go through the admission process at the university. (Musiałem przejść przez proces rekrutacyjny na uniwersytecie.)
 8. do (np. przedostać się do finału czegoś)
  I went through the finals of the dancing competition. (Przeszedłem do finałów zawodów tanecznych.)
  Sam didn't go through the second stage of the competition. (Sam nie przeszedł do drugiego etapu konkursu.)
 9. przez, poprzez, dzięki (za sprawą czegoś)
  I got this job through my friend. (Dostałem tę pracę dzięki mojej przyjaciółce.)
  I met her through her mother. (Poznałem ją przez jej matkę.)
 10. przez (np. przejść przez proces legislacyjny)
  The act has to go through the legislative process. (Ustawa musi przejść przez proces legislacyjny.)
przysłówek
 1. z powodu czegoś
  It all happened through my own stupidity. (To wszystko stało się z powodu mojej własnej głupoty.)
  She broke up with you through your lies. (Ona zerwała z tobą z powodu twoich kłamstw.)
 2. aż do (np. jakiegoś dnia) American English
  We worked Monday through Saturday. (Pracowaliśmy od poniedziałku aż do soboty.)
  You can't eat or drink through Friday because you have to be on an empty stomach. (Nie możesz jeść i pić do piątku, ponieważ musisz być na czczo.)
 3. całkowicie (np. mokry, zmęczony) potocznie
  After running, his clothes were wet through. (Po bieganiu jego ciuchy były całkowicie mokre.)
  He was tired through after his work. (On był całkowicie zmęczony po swojej pracy.)
przymiotnik
 1. przelotowy (np. otwór)

powered by  eTutor logo