BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"na" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "na" po polsku

na

obrazek do "on" po polsku obrazek do "over" po polsku
przyimek
 1. on , *****
  • na (na powierzchni czegoś)
   The flowers are standing on the table. (Kwiaty stoją na stole.)
   He put his bag on the floor. (On położył swoją torbę na podłodze.)
   She was lying on a bed. (Ona leżała na łóżku.)
  • na (używane na określenie części ciała, która dotyka ziemi)
   She was on her feet in no time. (Ona natychmiast wstała.)
   My brother can stand on his hands. (Mój brat umie stać na rękach.)
  • na (używane do określenia, gdzie coś jest napisane lub pokazane)
   There is a diagram on page 11. (Na stronie 11 znajduje się diagram.)
   You can read this passage on page 216. (Możecie przeczytać ten fragment na stronie 216.)
  • na (używane na określenie czegoś, co jest przymocowane, wiszące na czymś)
   I have two shelves on the wall. (Mam dwie półki na ścianie.)
   The jackets hang on the rack. (Kurtki wiszą na wieszaku.)
  • na, nad (używane do określenia miejsca, np. na wyspie, na granicy, nad rzeką)
   We live on a small island. (Mieszkamy na małej wyspie.)
   I'm standing on the border of two countries. (Stoję na granicy dwóch państw.)
   London lies on the Thames. (Londyn leży nad Tamizą.)
  • przy, na (przy podawaniu nazwy ulicy)  AmE
   Paul lives on Oxford Street. (Paul mieszka przy Oxford Street.)
   Przy podawaniu nazwy ulicy można spotkać się z użyciem przyimka "on" (w amerykańskiej odmianie języka angielskiego) lub "in" (w brytyjskiej). Należy jednak pamiętać, że określając dokładny adres (zawierający numer) użyjemy przyimka "at" (np.: "Tony lives at 19 Oxford Street").
   zobacz także: at
  • na (używane do określenia pozycji, np. na lewo, na prawo)
   The toilet is on the left. (Toaleta jest na lewo.)
   "Where is the bank?" "It's on the right." ("Gdzie jest bank?" "Jest na prawo.")
  • na (używane do określenia kierunku patrzenia, wskazywania)
   Look on the right! There's a rainbow. (Popatrz na prawo! Tam jest tęcza.)
  • na (używane do określenia, na co coś oddziałuje lub do czego się odnosi)
  • na (używane do określenia, czym ktoś żyje, czyli jak się odżywia)
  • na (używane do określenia, czym się jedzie, czym się kieruje)
   I'm on the horse now. (Jestem teraz na koniu.)
   My son is on the bike every day. (Mój syn jest codziennie na rowerze.)
  • na (używane na określenie kwoty otrzymywanej za pracę)
  • na (używane na określenie paliwa napędzającego silnik)
   My car runs on petrol. (Moje auto jeździ na benzynie.)
   "Does your car run on fuel oil or petrol?" "I don't know." ("Twoje auto jeździ na oleju napędowym, czy na benzynie?" "Nie wiem.")
  • na (używane na określenie leków, które ktoś bierze)
   I'm on an antibiotic. (Jestem na antybiotku.)
   She's on tranquillizers, she's so stressed. (Ona jest na środkach uspokajających, jest taka zestresowana.)
  • na (używane do określenia stanu używania jakiegoś urządzenia, np. wisieć na telefonie)
   You've been on the wire for 2 hours! (Wisisz na telefonie przez 2 godziny!)
  • na (używane do określenia instrumentu, na którym ktoś gra)
   I played your song on the piano. (Zagrałem twoją piosenkę na pianinie.)
   Can you play this tune on the flute? (Umiesz grać tę melodię na flecie?)
  • na (używane do określenia aktywności, wycieczki)
   We're going on a trip. (Jedziemy na wycieczkę.)
   I'm on holidays, I can rest. (Jestem na wakacjach, mogę odpocząć.)
 2. at ***** , at *****
  • w, przy, na
   Let's meet at the cinema. (Spotkajmy się w kinie.)
   She wasn't at the university today. (Ona nie była dzisiaj na uniwersytecie.)
   She is at school now. (Ona jest teraz w szkole.)
   Anna is sitting at the desk. (Anna siedzi przy biurku.)
   Tony lives at 19 Oxford Street. (Tony mieszka przy Oxford Street 19.)
   Przy podawaniu dokładnego adresu stosuje się przyimek "at"; w innym wypadku "on" lub "in" (np.: "Tony lives on/in Oxford Street").
   zobacz także: in, on
  • na, w czasie (np. obiadu)
   We met at a party on Saturday. (Spotkaliśmy się na imprezie w sobotę.)
   It will be snowing at Christmas. (Będzie padać śnieg w Boże Narodzenie.)
   We talk about our day at dinner. (W czasie obiadu rozmawiamy o naszym dniu.)
  • na, w kierunku, do
   Look at me. (Spójrz na mnie.)
   She shouted at him and left. (Ona nakrzyczała na niego i wyszła.)
   He glanced at the lovely girl. (On rzucił okiem na uroczą dziewczynę.)
   He's smiling at me. (On się do mnie uśmiecha.)
  • na (coś), w reakcji na, z powodu, czymś
   I was very happy at the news of your engagement. (Byłam bardzo szczęśliwa w na wieść o twoich zaręczynach.)
   We weren't surprised at the news of his death. (Nie byliśmy zdziwieni w reakcji na wiadomość o jego śmierci.)
 3. for , ***** , także: fer potocznie
  • do, na (z jakimś przeznaczeniem)
   It's a knife for cutting bread. (To jest nóż do krojenia chleba.)
   What is this for? (Do czego to służy?)
   This is a pot for the pasta. (To jest garnek na makaron.)
  • do, na (konkretne miejsce)
   We're leaving for Hawaii. (Wyjeżdżamy na Hawaje.)
   Are you leaving for London soon? (Czy prędko wyjeżdżasz do Londynu?)
  • na, z okazji
   I've bought him a watch for his birthday. (Kupiłem mu zegarek na urodziny.)
  • jak, na (w znaczeniu "oznacza coś")
   What's the Polish word for "chicken"? (Jakie jest polskie słowo na "chicken"?)
   The "L" is for Love. (L jak Love.)
  • na, za (w zamian)
   Can I swap this card for that one? (Czy mogę zamienić tę kartę na tamtą?)
  • jak na, na
   She looks young for her age. (Ona wygląda młodo jak na swój wiek.)
   You've achieved a lot for such a young age. (Dużo osiągnęłaś jak na tak młody wiek.)
 4. over , ***** , także: o'er termin literacki
  • na (o zmianie stanu, np. rozlać na obrus)
   He spilled the coffee all over his shirt. (Rozlał kawę na całą swoją koszulę.)
   I spilled tea over my computer. (Rozlałem herbatę na mój komputer.)
 5. into *****
  • w, na, do (w kierunku)
   Look into my eyes and tell me it's not true. (Spójrz mi w oczy i powiedz że to nieprawda.)
   Make sure you're speaking directly into the microphone. (Upewnij się, że mówisz bezpośrednio do mikrofonu.)
  • przez, na (dzielenie liczby) język mówiony
   I cut the birthday cake into twelve pieces. (Pokroiłem tort urodzinowy na dwanaście kawałków.)
   Five into three won't go. (Pięć nie dzieli się przez trzy.)
  • na, w (przemienić coś)
   Chop the carrot into small dice. (Pokrój marchewkę w małą kostkę.)
   I will tear all of them into pieces. (Rozedrę ich wszystkich na strzępy.)
  • w, na (np. wpaść)
   She backed the van into the garage door. (Ona wjechała vanem w drzwi od garażu.)
 6. per ****
  • na (np. na dzień, na godzinę)
   It only costs five dollars per month. (To kosztuje tylko pięć dolarów miesięcznie.)
   I work nights, because I get more per hour. (Pracuję na nocnych zmianach, ponieważ dostaję więcej za godzinę.)
   At 40 miles per hour, it will take us two hours to get there. (Przy prędkości 40 mil na godzinę, będziemy potrzebować dwóch godzin żeby tam dotrzeć.)
 7. onto , **** , także: on to ***
  • do, na
   Your cat has just jumped onto the sofa. (Twój kot właśnie skoczył na sofę.)
   A man jumped onto the train. (Mężczyzna wskoczył do pociągu.)
   She never puts books back onto the shelf. (Ona nigdy nie odkłada książek na półkę.)
   zobacz także: on
 8. upon **** , także: upo dawne użycie   oficjalnie
  Brandon threw him upon the ground. (Brandon rzucił go na ziemię.)
  This responsibility rests upon you. (Ta odpowiedzialność spoczywa na tobie.)
  She spat upon the ground. (Ona napluła na podłogę.)
 9. around ***** , round BrE **
  • po (całym), na (całym)
   The dog was running around the house. (Pies biegał po całym domu.)
   Let's take a walk around the park. (Chodźmy się przejść po parku.)
 10. through ***** , także: thru AmE potocznie , także: thro , także: thro'
  • przez (np. przedostać się dalej), na (np. czerwonym świetle)
   He went through a red light twice. (On dwa razy przejechał na czerwonym świetle.)
   We wormed our way through the lock. (Przedostaliśmy się przez śluzę.)
 11. atop **
  • na (czymś) termin literacki
   A bow was atop her hair. (Kokarda była na czubku jej włosów.)
   My house is atop the hill. (Mój dom jest na szczycie wzgórza.)
   Atop a newspaper, lay my glasses. (Moje okulary leżą na gazecie.)
 12. to *****
  • do, na
   We're flying to Berlin tomorrow. (Jutro lecimy do Berlina.)
   Could you tell me how to get to the bus station? (Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak dotrzeć na dworzec autobusowy?)
   She decided to go back to London. (Ona zdecydowała wrócić do Londynu.)
  • na (np. na lewo od czegoś, na północ od czegoś)
  • na (np. na gimnastykę, na ślub)
 13. by *****
  • na (w podawaniu wymiarów)
   The room is 6 metres by 8 metres. (Pokój ma sześć metrów na osiem.)
  • o, na (do określenia ilości w jakiej coś jest liczone, sprzedawane)
  • na (np. na Boga, na miłość boską, używane dla podkreślenia emocji)
 14. in *****
  • na
   One in 10 homes now has cable TV. (Obecnie jeden na dziesięć domów posiada telewizję kablową.)
   I live in the country. (Mieszkam na wsi.)
   There are 5 people in the photo. (Na zdjęciu jest pięć osób.)
  • w, na
   Gloves are sold in pairs. (Rękawiczki są sprzedawane w parach.)
  • przy, na (przy podawaniu nazwy ulicy)  BrE
   Paul lives in Oxford Street. (Paul mieszka przy Oxford Street.)
   Przy podawaniu nazwy ulicy można spotkać się z użyciem przyimka "in" (w brytyjskiej odmianie języka angielskiego) lub "on" (w amerykańskiej). Należy jednak pamiętać, że określając dokładny adres (zawierający numer) użyjemy przyimka "at" (np.: "Tony lives at 19 Oxford Street").
   zobacz także: at
 15. tae ScoE
phrasal verb
 1. have something on somebody ***  
  You won't prove that I did it, you have nothing on me! (Nie udowodnisz, że to ja to zrobiłem, nic na mnie nie masz!)
  I'm afraid he has some evidence on me. (Obawiam się, że on ma na mnie jakieś dowody.)
 1. get something on somebody **  
obrazek do "wear" po polsku
czasownik
 1. wear , *****
  • mieć na sobie, być ubranym (w coś), nosić (jakiś rodzaj ubrań) [przechodni]
   She was wearing a brown skirt and a blouse. (Ona była ubrana w brązową spódniczkę i bluzkę.)
   I'm not sure what to wear to the party. (Nie jestem pewien w co się ubrać na imprezę.)
   I like to wear black clothes. (Lubię nosić czarne ubrania.)
phrasal verb
 1. have something on ***
  • mieć coś na sobie (o ubraniu)
   She had a green T-shirt on. (Ona miała na sobie zieloną koszulkę.)
   I like to have my lucky hat on. (Lubię mieć na sobie moja szczęśliwą czapkę.)
   I don't have anything on, don't come into my room! (Nie mam nic na sobie, nie wchodź do mojego pokoju!)
   You'll recognize me, I have a black shirt on. (Rozpoznasz mnie, mam na sobie czarną koszulę.)
   link synonim: wear
   przeciwieństwo: have nothing on
przysłówek
 1. to self
  • dla siebie, na siebie (np. wystawiony na siebie)
   He wrote a note to self. (On napisał dla siebie notkę.)
przyimek
 1. on , *****  
  She had an elegant dress on. (Ona miała na sobie elegancką sukienkę.)
  Why do you have a skirt on? (Dlaczego masz na sobie spódniczkę?)

Powiązane zwroty — "na"

inne
przyimek
przez (na drugą stronę) = across
przed (na pozycję zwycięską) = in front
rzeczownik
przedmiot (na studiach) = course BrE , program AmE
gwiazda (na niebie) = star
czyiś ludzie (na czyichś usługach) = somebody's people
pytanie (na teście) = question , także: qu.
miejsce (na coś konkretnego) = space
fala (na wodzie) = wave
odpowiedź (na teście) = answer
błąd (na komputerze) = error
plik (na komputerze) = file
czasownik
pisać (na klawiaturze) = type
grać (na instrumencie) = play
móc (na określenie możliwości) = can , can
jeździć (na czymś) = ride
odpowiedzieć (na pytanie) = answer
określnik
co (używane na początku zdania) = what , także: wat potocznie , także: wut potocznie
przysłówek
na czas = in time +1 znaczenie

"na" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "na" po angielsku

na
nae

przysłówek
 1. nie  ScoE

Powiązane zwroty — "na"

rzeczownik
chin-na = qinna (zbiór technik walki)

powered by  eTutor logo