ANGIELSKI NA WAKACJE.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"zdolny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zdolny" po polsku

zdolny

przymiotnik
 1. able *****
  • zdolny (do czegoś), będący w stanie (zrobić coś), mający umiejętność (robienia czegoś)
   I'm not able to have children of my own. (Nie jestem zdolny do posiadania własnych dzieci.)
   We'll be able to see him after a few minutes. (Będziemy mogli zobaczyć go za kilka minut.)
   I want to be able to get around the law. (Chcę być w stanie obejść prawo.)
   link synonim: capable
   przeciwieństwo: unable
  • zdolny, zręczny
   He is able enough to pass this obstacle course. (On jest wystarczająco zręczny, żeby przedostać się przez ten tor przeszkód.)
   Your son is so able! He wrote a beautiful poem. (Twój syn jest taki zdolny! Napisał piękny wiersz.)
   link synonim: talented
   przeciwieństwo: incompetent
 2. capable ***
  • potrafiący coś zrobić, umiejący coś zrobić, zdolny
   He is capable of writing with both hands at the same time. (On potrafi pisać obiema rękami w tym samym czasie.)
   I know a person who's capable of opening his eyes in the sea. (Znam osobę potrafiącą otworzyć oczy w morzu.)
   link synonim: able
 3. fit ****
  • w stanie, zdolny, nadający się (do czegoś)
   She isn't fit to return to work yet. (Ona nie jest jeszcze w stanie wrócić do pracy.)
   I am ready to support a candidate who is fit for office. (Jestem przygotowany wspierać kandydata nadającego się na to stanowisko.)
 4. clever **
 5. apt *
 6. fitted  
 7. academically able
czasownik
 1. dow **

Powiązane zwroty — "zdolny"

rzeczownik
inne
przymiotnik
czasownik
przyznaję (np. że ktoś jest zdolny) = I grant you
Zobacz także: zdolny żołnierzzdolny jonizowaniazdolny do bycia wzdrożonymzdolny stanowić prawazdolny do rozproszeniazdolny do zastępowaniazdolny do lotuzdolny do blaknięciazdolny do fermentowaniazdolny do lataniazdolny do uformowaniazdolny do wściekłościzdolny do tężeniazdolny do kiełkowaniazdolny do wyczuciazdolny do dołączeniazdolny do podwiezieniazdolny do występowaniazdolny do permutowaniazdolny do zasadzeniazdolny do błaganiazdolny do przycinaniazdolny do bycia rozmieszczonymmieć zdolność czegośzdolny do bycia złapanymzdolny do bycia złowionymzdolny do dobrego śpiewuzdolny do przyswajania sobie wiedzyzdolny do bycia związanym linązdolny do bycia ugryzionymzdolny do bycia wybielonymzdolny do bycia ugotowanymzdolny do bycia wypolerowanymzdolny do rozwojuzdolny do dekompozycjizdolny do bycia odchylonymzdolny do bycia delegowanymzdolny do bycia poszukiwanymzdolny do bycia osłabionymzdolny do bycia zdetonowanymzdolny do bycia przedstawionym na schemaciezdolny do zmniejszeniazdolny do symultanicznego nadawania oraz odbierania dwóch komunikatów w tym samym kanale radiowymzdolny do bycia zanurzonymzdolny do wypierania sięzdolny do bycia zdyskontowanymzdolny do bycia zniechęconymzdolny do bycia dyskryminowanymzdolny do przedyskutowania

"zdolny" — Słownik kolokacji angielskich

academically able kolokacja
 1. academically przysłówek + able przymiotnik = uzdolniony, zdolny
  Luźna kolokacja

  Critics, however, contend that athletes are claiming places that would otherwise go to more academically able students.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo