KURS BUSINESS ENGLISH -50%Podaruj sobie prezent na Mikołaja. Oferta tylko do niedzieli.Sprawdź

"be a credit to somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "be a credit to somebody" po angielsku — Słownik polsko-angielski

be a credit to somebody
do somebody credit

 1. być czyjąś dumą, być czyjąś chlubą (np. kraju, swojej rodziny)
rzeczownik
 1. kredyt [UNCOUNTABLE]
  I bought the computer on credit. (Kupiłem komputer na kredyt.)
  The bank gave me credit finally. (Bank w końcu udzielił mi kredytu.)
  zobacz także: loan
 2. uznanie (dla kogoś, za zrobienie czegoś) [UNCOUNTABLE]
  She got the credit for her hard work. (Ona zyskała uznanie za swoją ciężką pracę.)
  The team gave her credit for trying. (Zespół dał jej uznanie za to, że się starała.)
 3. wyrazy uznania [UNCOUNTABLE]
 4. zaliczenie, punkty (za uczestnictwo w zajęciach) American English [COUNTABLE]
  She received full credit for this course. (Ona zebrała wszystkie punkty z tego przedmiotu.)
  If you don't hand in this essay by Friday, I won't give you a credit. (Jeśli nie dostarczysz tego wypracowania do piątku, to nie dam ci zaliczenia.)
 5. saldo dodatnie (np. na koncie w banku) [COUNTABLE]
  My bank account remains in credit. (Moje konto bankowe ma wciąż dodatnie saldo.)
  Card holders were charged for being in credit. (Posiadacze kart mający saldo dodatnie zostali obciążeni dodatkowymi kwotami.)
 6. wiara, akceptacja (np. dla swoich przekonań) [UNCOUNTABLE]
  My mom gives me a lot of credit for my beliefs. (Moja mama daje mi dużo akceptacji dla moich przekonań.)
  I gave him a credit that he would do that task, but he deceived me. (Dałem wiarę, że zrobi to zadanie, ale on mnie zawiódł.)
 7. prawa strona konta księgowego "Ma"
czasownik
 1. zwiększyć stan konta bankowego [TRANSITIVE]
  She credited her account with $40. (Ona zwiększyła stan swojego konta bankowego o 40 dolarów.)
  I don't know how to credit my account, I have so many expenses. (Nie wiem jak zwiększyć stan mojego konta bankowego, mam tyle wydatków.)
  przeciwieństwo: debit
 2. dać wiarę (np. historii, opowieści) formal [TRANSITIVE]
  It was hard to credit to some of those old stories. (Trudno było dać wiarę niektórym z tamtych starych opowieści.)
  He told me that he had been a pop star once. Can you credit it? (On mi powiedział, że był kiedyś gwiazdą pop. Dasz wiarę?)
 3. przypisywać, uznawać [TRANSITIVE]
  She credited him with my accomplishments. (Ona przypisała mu moje zasługi.)
  He always credits himself with my ideas. (On zawsze przypisuje sobie moje pomysły.)
przymiotnik
 1. kredytowy
  I don't need a credit card. (Nie potrzebuję karty kredytowej.)
  They've searched my credit history. (Oni przeszukali moją historię kredytową.)