"przypisywać komuś coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przypisywać komuś coś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. attribute ***  
 2. credit ****
  • przypisywać, uznawać [TRANSITIVE]
   She credited him with my accomplishments. (Ona przypisała mu moje zasługi.)
   He always credits himself with my ideas. (On zawsze przypisuje sobie moje pomysły.)
 3. ascribe
  • przypisywać
   The report ascribes the rise in prices to the decrease of imported goods. (Raport przypisuje wzrost cen spadkowi ilości importowanych dóbr.)
  • przypisywać (określone cechy lub właściwości np. lecznicze)
 4. impute

przypisywać komuś coś

czasownik
 1. credit somebody with something
  • przypisywać komuś coś (np. inteligencję, spryt)
 1. accredit something to somebody  
czasownik
 1. assign **
  • przydzielić, przypisać (np. zadanie lub pracę do wykonania dla kogoś) [TRANSITIVE]
   I'll assign these tasks after the break. (Przydzielę te zadania po przerwie.)
   I don't know to whom I should assign this task. (Nie wiem komu przydzielić to zadanie.)
   link synonim: allot
 2. reassign