Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"zarzucać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarzucać" po polsku

zarzucać

czasownik
 1. fault **
  • zarzucać (komuś coś)
   How could he fault them for being what they were? (Jak on mógł zarzucać im to, że są kim są?)
   Jane faults Mary for being lazy and mean. (Jane zarzuca Mary bycie leniwą i wredną.)
 2. allege *
 3. ditch *
 4. deluge
  • zasypywać (np. listami), zarzucać (np. prośbami), zalewać (się łzami)
   Our office was deluged with letters. (Nasze biuro zostało zasypane listami.)
   She was crying and her face was deluged with tears. (Ona płakała i jej twarz była zalana łzami.)
 5. reproach
 6. fling *
  • zarzucać (o rękach, szalu) [przechodni]
   Tom flung his arms around her neck. (Tom zarzucił jej ręce na szyję.)
 7. smother
  • tłamsić (kogoś), zarzucać (miłością, troskliwością)
 8. impute
 9. assail
 10. fishtail
  • zarzucać, ślizgać (np. tył autobusu po śliskiej powierzchni)  AmE
 11. incriminate , także: criminate
 12. make an allegation
 13. deep-six
czasownik
 1. flick something *
czasownik
 1. throw , ****
  • zarzucić (np. komuś ramiona na szyję) [przechodni]
   I forgot about the world when she threw her arms around my neck. (Zapomniałem o świecie kiedy ona zarzuciła mi ramiona na szyję.)
   I threw the rope around the mast. (Zarzuciłem linę wokół masztu.)
phrasal verb
 1. throw something on , throw on