ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ślizgać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ślizgać" po polsku

ślizgać

czasownik
 1. glide *
  • ślizgać (się), sunąć, szybować
   We could see the kite gliding through the air. (Widzieliśmy, jak latawiec szybował po niebie.)
   link synonim: float
 2. fishtail
 3. shimmy
obrazek do "slide" po polsku Timp Dayhike | Mountain Photographer : a journal by Jack Brauer
czasownik
 1. slide ***   [przechodni/nieprzechodni]
  Don't slide on the ice, you'll fall down! (Nie ślizgaj się na lodzie, bo upadniesz!)
  You can slide, but don't cry if you fall! (Możesz się ślizgać, ale nie płacz jak upadniesz!)
  Let's go and slide on ice, it will be fun. (Chodźmy poślizgać się na lodzie, będzie fajnie.)
 2. slither
 3. shimmy

Powiązane zwroty — "ślizgać"

przymiotnik
śliski = slippery +12 znaczeń
rzeczownik
poślizg = skid +3 znaczenia
ślizgawka = rink +2 znaczenia
ślizg = glide +2 znaczenia
czasownik

powered by  eTutor logo