ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"zarzucić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zarzucić coś" po polsku

czasownik
 1. flick something *
czasownik
 1. throw , ****
  • zarzucić (np. komuś ramiona na szyję) [przechodni]
   I forgot about the world when she threw her arms around my neck. (Zapomniałem o świecie kiedy ona zarzuciła mi ramiona na szyję.)
   I threw the rope around the mast. (Zarzuciłem linę wokół masztu.)
 2. ditch *

zarzucić coś

phrasal verb
 1. throw something on
czasownik
 1. fault **
  • zarzucać (komuś coś)
   How could he fault them for being what they were? (Jak on mógł zarzucać im to, że są kim są?)
   Jane faults Mary for being lazy and mean. (Jane zarzuca Mary bycie leniwą i wredną.)
 2. allege *
 3. deluge
  • zasypywać (np. listami), zarzucać (np. prośbami), zalewać (się łzami)
   Our office was deluged with letters. (Nasze biuro zostało zasypane listami.)
   She was crying and her face was deluged with tears. (Ona płakała i jej twarz była zalana łzami.)
 4. reproach
 5. fling *
  • zarzucać (o rękach, szalu) [przechodni]
   Tom flung his arms around her neck. (Tom zarzucił jej ręce na szyję.)
 6. smother
 7. impute
 8. assail
 9. fishtail
 10. incriminate , także: criminate
 11. make an allegation
 12. deep-six

powered by  eTutor logo