Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"obciążać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obciążać" po polsku

obciążać

czasownik
 1. weight **** , weight down
  • obciążać (np. sieć rybacką, łódź)
   We can't take this box, it will weight our boat too much. (Nie możemy zabrać tego pudła, za bardzo obciąży naszą łódź.)
   Too many passengers may weight the ship too much. (Zbyt wielu pasażerów może za bardzo obciążyć statek.)
 2. burden ***
  • obciążać, obarczać, obładowywać (np. problemami) [przechodni]
   I wanted to ask you a favour, but I don't want to burden you more. (Chciałem poprosić cię o przysługę, ale nie chcę cię bardziej obciążać.)
   My boss burdened me with papers and box files. (Mój szef obładował mnie papierami i segregatorami.)
   I don't want to burden my mother with my problems. (Nie chcę obarczać mojej matki moimi problemami.)
  • obciążać, obładowywać [przechodni]
   The table was burdened with a heavy box. (Stół był obciążony ciężkim pudłem.)
   He was walking around burdened with a pile of papers. (On chodził obładowany stosem papierów.)
   link synonim: load
 3. load , ***
  • ładować, obciążać [przechodni/nieprzechodni]
   We loaded the car with our luggage. (Obciążyliśmy samochód naszymi bagażami.)
   The old lady loaded her bike with groceries. (Starsza pani obciążyła swój rower zakupami.)
   link synonim: burden
 4. convict **   [przechodni]
  This evidence convicts the suspect. (Te dowody obciążają podejrzanego.)
  This is no proof. It's not enough to convict him. (To żaden dowód. To nie wystarczy, żeby go obciążyć.)
 5. superimpose
  • narzucać, obciążać, przesycać
   His passions are superimposed onto his art. (Jego sztuka jest przesycona jego pasjami.)
 6. incriminate , także: criminate
 7. encumber , także: incumber
 8. inculpate
 9. cumber
 10. superinduce
 11. burthen
  • obciążać, obarczać dawne użycie
   They burthened me with the responsibility for this accident. (Oni obciążyli mnie odpowiedzialnością za ten wypadek.)
   He burthened his horse with a lot of bags. (On obciążył swojego konia wieloma torbami.)
phrasal verb
 1. weigh down
 2. saddle somebody with something
 1. put under load   termin techniczny
idiom
 1. pass the buck
czasownik
 1. ballast

"obciążać" — Słownik kolokacji angielskich

weigh down kolokacja
 1. weigh czasownik + down particle = obciążać, obładować, przytłaczać
  Bardzo silna kolokacja

  We need to get out fast and not be weighed down.

  Podobne kolokacje: