ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"obciążenie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "obciążenie" po polsku

obciążenie

obrazek do "loading" po polsku
rzeczownik
 1. burden ***
  • ciężar, brzemię, obciążenie (odpowiedzialność za coś) [policzalny]
   The burden is on us to think of something else now. (Brzemię wymyślenia czegoś innego teraz spoczywa na nas.)
   I have to carry this burden on my own. (Muszę sam nosić to brzemię.)
   I have to bear the burden of caring for my grandparents. (Muszę znosić ciężar opiekowania się moimi dziadkami.)
  • ładunek, obciążenie [policzalny]
   The burden of the van weighed 5 tonnes. (Ładunek ciężarówki ważył 5 ton.)
   This landing is not suitable for burden of over 1 ton. (Ten pomost nie nadaje się do ładunków powyżej 1 tony.)
   link synonim: load
   zobacz także: weight
 2. loading *
  • ładowanie, obciążenie
   The maximum loading is 200 kg. (Maksymalne obciążenie to 200 kg.)
   The loading takes place on the other side of the building. (Ładowanie odbywa się po drugiej stronie budynku.)
 3. strain ***
  • obciążenie, wysiłek [policzalny lub niepoliczalny]
   This loan is a real strain on our budget. (Ta pożyczka to prawdziwe obciążenie dla naszego budżetu.)
   The strain was too much and Mary fainted. (Wysiłek był zbyt duży i Mary zemdlała.)
 4. load , ***   [policzalny]
  He could not go far at a time under that load. (Nie mógł daleko zajechać w tym czasie z takim obciążeniem.)
  What is the load of the plane? (Jakie jest obciążenie samolotu?)
 5. liability **
  • obciążenie, zawada, balast, problem, ciężar (np. o osobie, o rzeczy) [policzalny]
   He has become a serious liability to our business, and that cannot continue. (Stał się poważnym obciążeniem dla naszych interesów i nie możemy tego tolerować.)
   To znaczenie występuje najczęściej w pojedynczej postaci.
 6. weight **** , także: Wt , także: wt. , także: wt British English
  • obciążenie, zmartwienie, ciężar [policzalny]
   Raising a child is a huge weight for inexperienced people. (Wychowywanie dziecka jest dużym obciążeniem dla niedoświadczonych osób.)
   Her son causes her a lot of weight. (Jej syn przysparza jej wiele zmartwień.)
 7. baggage *
  • balast, ciężar, obciążenie (coś co ogranicza intelektualnie lub emocjonalnie) potocznie
   He will have to think a while with this kind of baggage. (On będzie musiał chwilę pomyśleć, przy takim balaście.)
 8. ballast
  • obciążenie (np. na statku, aby uczynić go bardziej stabilnym) [niepoliczalny]
 9. bias **
 10. dead weight , dead load
 11. aggravation
 12. encumbrance
 13. drag ***
  • ciężar, obciążenie, przeszkoda (coś lub ktoś, kto nas powstrzymuje)
   Larry was turned out to be a drag on her career. (Larry okazał się przeszkodą dla jej kariery.)
 14. incumbrance
 15. cumber
 16. encumbering oficjalnie , także: incumbering
 17. cumbrance
czasownik
 1. weight **** , weight down
  • obciążać (np. sieć rybacką, łódź)
   We can't take this box, it will weight our boat too much. (Nie możemy zabrać tego pudła, za bardzo obciąży naszą łódź.)
   Too many passengers may weight the ship too much. (Zbyt wielu pasażerów może za bardzo obciążyć statek.)
 2. burden ***
  • obciążać, obarczać, obładowywać (np. problemami) [przechodni]
   I wanted to ask you a favour, but I don't want to burden you more. (Chciałem poprosić cię o przysługę, ale nie chcę cię bardziej obciążać.)
   My boss burdened me with papers and box files. (Mój szef obładował mnie papierami i segregatorami.)
   I don't want to burden my mother with my problems. (Nie chcę obarczać mojej matki moimi problemami.)
 3. load , ***
 4. convict **   [przechodni]
  This evidence convicts the suspect. (Te dowody obciążają podejrzanego.)
  This is no proof. It's not enough to convict him. (To żaden dowód. To nie wystarczy, żeby go obciążyć.)
 5. superimpose
 6. incriminate , także: criminate
 7. inculpate
 8. cumber
 9. superinduce
 10. burthen
  • obciążać, obarczać dawne użycie
   They burthened me with the responsibility for this accident. (Oni obciążyli mnie odpowiedzialnością za ten wypadek.)
   He burthened his horse with a lot of bags. (On obciążył swojego konia wieloma torbami.)
phrasal verb
 1. weigh down
 2. saddle somebody with something
 1. put under load   termin techniczny
czasownik
 1. ballast
 2. encumber , także: incumber

Powiązane zwroty — "obciążenie"

czasownik
rzeczownik
inne
idiom
phrasal verb

"obciążenie" — Słownik kolokacji angielskich

dead weight kolokacja
 1. dead przymiotnik + weight rzeczownik = ciężar własny, obciążenie
  Bardzo silna kolokacja

  And now she had a dead weight on top of her.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo