PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"ładować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ładować" po polsku

ładować

obrazek do "charge" po polsku obrazek do "load" po polsku
czasownik
 1. charge , ***** , także: charge up
  • ładować (baterię, akumulator, telefon) [przechodni/nieprzechodni]
   I need to charge my cell phone. (Muszę naładować moją komórkę.)
   My battery is flat; I need to charge it. (Bateria mi padła; muszę ją naładować.)
 2. load , ***
  • ładować, brać ładunek [nieprzechodni]
   The ship is still being loaded. (Statek ciągle jest ładowany.)
   We loaded the car with food and board games. (Załadowaliśmy samochód jedzeniem i grami planszowymi.)
  • ładować, obciążać [przechodni/nieprzechodni]
   We loaded the car with our luggage. (Obciążyliśmy samochód naszymi bagażami.)
   The old lady loaded her bike with groceries. (Starsza pani obciążyła swój rower zakupami.)
   link synonim: burden
  • ładować, wkładać (np. film do aparatu, nabój do pistoletu) [przechodni]
   He loaded the gun. (On załadował pistolet.)
   I loaded film into my camera. (Włożyłem film do mojego aparatu.)
   zobacz także: charge
 3. prime ***
  • nabijać, ładować (np. rewolwer)
   He primed the gun. (On naładował pistolet.)
   You can't shoot if the revolver is not primed. (Nie możesz strzelać jeśli rewolwer nie jest naładowany.)
 4. shovel *
  • przerzucać (łopatą), ładować (szuflą)
   He was hired to shovel coal on a train. (On został wynajęty by przerzucać węgiel w pociągu.)
 5. freight * , fraught ScoE dawne użycie
  • ładować, frachtować
   He spent whole day freighting the cargo onto the ship. (On spędził cały dzień ładując towar na statek.)
czasownik
 1. be on charge

"ładować" — Słownik kolokacji angielskich

charge up kolokacja
 1. charge czasownik + up particle = ładować (baterię, akumulator, telefon)
  Bardzo silna kolokacja

  She looked out at the men and women charging up the walk.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo