MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"tax" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tax" po angielsku

tax *****

obrazek do "tax" po polsku
rzeczownik
 1. podatek [policzalny lub niepoliczalny]
  What was the amount of your legacy tax? (Jaka była kwota twojego podatku od spadku?)
  High tax on cigarettes is meant to decrease the demand for them. (Wysoki podatek na papierosy ma na celu zredukować popyt na nie.)
  He pays higher tax than me, because he earns more money. (On płaci wyższy podatek niż ja, ponieważ on zarabia więcej pieniędzy.)
 2. taksa
  The tax for a standard translation is 10 dollars. (Taksa za standardowe tłumaczenie wynosi 10 dolarów.)
  We raised our taxes by 2%. (Podnieśliśmy nasze taksy o 2%.)
czasownik
 1. opodatkować, obciążać podatkiem [przechodni]
  They are taxing the highways. (Oni opodatkowują autostrady.)
  I want to remind you that if they are dead, you will have no one to tax. (Przypomnę ci, że jeśli oni zginą to nie będziesz miał od kogo ściągać podatków.)
 2. obarczać ciężarem, poddawać próbie [przechodni]
  I don't want to tax you with the burden. (Nie chcę cię obarczać ciężarem.)
  It seems God is taxing you. (Wygląda na to, że Bóg poddaje cię próbie.)
przymiotnik
 1. podatkowy
  Being a tax lawyer's got nothing to do with the law. (Bycie prawnikiem podatkowym nie ma nic wspólnego z prawem.)
  This tax portal will give you all the information. (Ten portal podatkowy zapewni ci każdą informację.)

Powiązane zwroty — "tax"

rzeczownik
przymiotnik
phrasal verb
kolokacje

podobne do "tax" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tax" po polsku

nazwa własna

powered by  eTutor logo