BUSINESS ENGLISH -50%.Z okazji Cyber Week roczny kurs już za PÓŁ CENY!SPRAWDŹ >>

"narzucać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "narzucać" po polsku

narzucać

czasownik
 1. impose ***
  • narzucać (np. zasady), nakładać (np. kary) [przechodni]
   This is done by people who impose their will on others. (Tak robią ludzie, którzy narzucają innym swoją wolę.)
   The mother imposed a punishment on her children. (Matka nałożyła karę na swoje dzieci.)
 2. project *****
  • narzucać (np. wyobrażenie o czymś) [przechodni]
   Don't project your ideas on me! (Nie narzucaj mi swoich pomysłów!)
   His mother always project her will on him. (Jego matka zawsze narzuca mu swoją wolę.)
 3. enforce **
  • narzucać, wymuszać (np. posłuszeństwo, dyscyplinę) [przechodni]
   I enforced the discipline on my children by punishing and rewarding them. (Wymusiłem dyscyplinę na moich dzieciach przez karanie i nagradzanie ich.)
 4. dictate **
 5. intrude
  • narzucać (np. swoją opinię)
 6. superimpose
  • narzucać, obciążać, przesycać
   His passions are superimposed onto his art. (Jego sztuka jest przesycona jego pasjami.)
 7. impone
 8. superinduce
phrasal verb
 1. inflict something on
phrasal verb
 1. throw something on
 2. cast something on
czasownik
 1. impose ***   [nieprzechodni]
  We could ask my aunt for help, but I don't want to impose on her. (Moglibyśmy poprosić o pomoc moją ciotkę, ale nie chciałbym się jej narzucać.)
 2. obtrude

powered by  eTutor logo