TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"reject" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "reject" po angielsku

reject ***

obrazek do "reject" po polsku
czasownik
 1. odrzucać (jakiś pomysł, sugestię), odrzucić, zaprzeczać (prawdziwość teorii), nie przyjmować (czyichś argumentów) [przechodni]
  to disagree with, to refuse to accept an offer, for example
  She rejected his proposal. (Ona odrzuciła jego oświadczyny.)
  My boss rejected my ideas. (Mój szef odrzucił moje pomysły.)
  link synonim: discard
 2. odrzucać (np. kandydata o pracę), nie przyjmować (rekruta do szkoły) [przechodni]
  I have to reject this candidate, she is too old. (Muszę odrzucić tę kandydatkę, jest za stara.)
  I applied for this job but they rejected me. (Złożyłem podanie o tę pracę, ale mnie odrzucili.)
 3. odrzucać (wybrakowany produkt) [przechodni]
  Please, reject the rotten apples. (Proszę, odrzuć zgniłe jabłka.)
  Take these mushrooms and reject the poisonous ones. (Weź te grzyby i odrzuć te trujące.)
 4. odtrącać (np. uczucia), nie akceptować (pomocy), nie przyjmować (czyjegoś wsparcia) [przechodni]
  I offered him my help but he rejected it. (Zaoferowałem mu swoją pomoc, ale jej nie zaakceptował.)
  Don't reject her feelings, she's a good person. (Nie odtrącaj jej uczuć, ona jest dobrą osobą.)
  He rejected my support so I'm leaving. (Nie przyjął mojego wsparcia, więc odchodzę.)
 5. nie akceptować (osoby), odtrącać (kogoś), wyrzekać się (kogoś lub czegoś) [przechodni]
  She rejected her son when he was arrested for murder. (Ona wyrzekła się swojego syna, kiedy został aresztowany za morderstwo.)
  My father rejected my boyfriend. (Mój ojciec nie zaakceptował mojego chłopaka.)
 6. odrzucać (gdy organizm odrzuca organ po przeszczepie) [przechodni]
  Unfortunately, the patient rejected the kidney. (Niestety, pacjent odrzucił nerkę.)
  My body may reject the new heart. (Mój organizm może odrzucić nowe serce.)
 7. odrzucać (połączenie telefoniczne) [przechodni]
  I keep trying to contact her but she rejects all my calls. (Staram się skontaktować się z nią, ale ona odrzuca wszystkie moje telefony.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

reject

rzeczownik
 1. wybrakowany (produkt), odrzucony (towar), bubel [policzalny]
 2. odrzucony (np. kandydat o pracę), nieprzyjęty (rekrut do szkoły) [policzalny]
 3. nieakceptowana (osoba), wyrzutek (społeczeństwa) [policzalny]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "reject"

przymiotnik
rzeczownik
rejecting = odrzucanie (jakiegoś pomysłu, sugestii), zaprzeczanie (prawdziwości teorii), nie przyjmowanie (czyichś argumentów) +5 znaczeń
inne
kolokacje