"reject suggestions" — Słownik kolokacji angielskich

reject suggestions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): propozycje wybrakowane
  1. reject czasownik + suggestion rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He rejects the suggestion that he's making up for lost time.

powered by  eTutor logo